Tabell

Konsum i husholdninger etter formål. Årlig volumendring i prosent1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
2Konsumet av varer og tjenester inkluderer utlendingers kjøp i Norge, men ikke husholdningenes kjøp i utlandet
I alt-0,24,02,33,52,12,2
 
Matvarer og alkolholfrie drikkevarer1,82,03,44,31,81,0
Alkoholdrikker og tobakk mv.-0,4-4,2-3,8-2,00,15,4
Klær og skotøy7,38,13,43,11,63,4
Bolig lys og brensel2,73,9-0,93,42,20,9
Møbler og husholdningsartikler mv.-3,78,45,812,50,00,9
Helsepleie3,23,12,5-0,10,04,0
Transport-4,48,73,91,81,1-0,2
Post- og teletjenester7,46,71,93,53,76,0
Kultur og fritid-1,00,02,4-0,11,83,9
Utdanning6,45,37,53,13,92,5
Overnattings- og serveringstjenester-4,00,23,34,22,33,4
Andre varer og tjenester-2,11,20,12,92,83,3
Nordmenns konsum i utlandet-5,212,59,411,07,84,4
Utlendingers konsum i Norge-5,46,11,93,63,43,8
 
Varekonsum2-0,85,11,23,11,11,0
Tjenester20,92,02,53,02,43,1
Boligtjenester2,62,42,03,22,12,4
Andre tjenester-0,11,72,72,92,53,6