211320_tabell_217902_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
211320_tabell_217902
statistikk
2015-02-11T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Årlig nasjonalregnskap er nå oppdatert med foreløpige tall for 2014.

Årlig nasjonalregnskap2014

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Bruttoprodukt per utførte timeverk etter hovednæring. Årlig volumendring i prosent1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
Totalt for næringer0,20,2-1,10,8-0,10,7
 
Jordbruk og skogbruk1,63,2-2,73,25,41,0
Fiske, fangst og akvakultur20,510,410,35,7-1,21,2
Bergverksdrift-19,316,3-5,0-8,8-1,53,7
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester-7,5-8,8-9,3-8,2-7,41,1
Utvinning av råolje og naturgass-9,3-10,7-10,4-7,0-8,52,0
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass-2,4-5,8-10,6-2,68,3-1,5
Industri0,56,12,00,82,12,3
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri6,95,3-1,24,0-2,11,9
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri-14,916,817,1-4,0-0,42,9
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler-10,16,210,9-2,4-0,41,6
Produksjon av papir og papirvarer-5,621,2-45,6104,69,88,0
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak2,810,9-1,0-2,60,80,9
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri17,08,33,8-2,90,6-4,0
Produksjon av kjemiske råvarer-14,35,90,6-21,25,1-2,4
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter-12,37,014,61,7-0,4-3,0
Produksjon av metaller-24,423,8-2,60,8-2,83,9
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner3,5-0,53,8-1,84,34,8
Verftsindustri og annen transportmiddel industri-7,49,02,3-0,86,74,0
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon-10,17,72,0-0,3-0,20,1
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr14,46,0-4,96,24,0-0,8
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning0,30,2-1,614,4-8,22,5
Vannforsyning, avløp og renovasjon2,2-1,2-2,85,5-1,0-1,0
Bygge- og anleggsvirksomhet-1,9-0,4-0,81,73,60,8
Varehandel og reparasjon av motorvogner-0,15,72,43,83,31,5
Rørtransport-10,811,0-13,9-0,2-5,9-6,2
Utenriks sjøfart-1,32,814,11,99,25,0
Transport utenom utenriks sjøfart-0,70,32,7-1,91,21,4
Post og distribusjonsvirksomhet9,45,73,4-8,8-3,3-3,3
Overnattings- og serveringsvirksomhet-2,1-4,2-1,20,1-0,1-1,2
Informasjon og kommunikasjon7,35,82,02,93,33,4
Finansierings- og forsikringsvirksomhet-1,4-1,4-0,31,33,11,8
Omsetning og drift av fast eiendom18,1-5,21,2-0,5-2,0-4,6
Boligtjenester, egen bolig............
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting-3,0-1,3-1,54,61,6-0,8
Forretningsmessig tjenesteyting6,1-0,9-1,31,91,3-2,3
Offentlig admistrasjon og forsvar1,52,70,61,51,0-0,3
Undervisning-1,61,1-0,80,60,30,1
Helse- og omsorgstjenester-2,1-0,1-2,11,40,70,6
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting-5,4-1,30,20,7-0,13,1
 
Fastlands-Norge0,21,40,02,01,60,7
 
Offentlig forvaltning-0,10,4-0,81,30,90,2
Statsforvaltning1,2-1,6-1,61,61,10,0
Sivil forvaltning1,2-2,2-1,51,71,30,3
Forsvar0,92,6-1,90,70,0-2,2
Kommuneforvaltning-1,12,20,01,10,70,3