Tabell

Bruttoprodukt per utførte timeverk etter hovednæring. Årlig volumendring i prosent1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
Totalt for næringer0,20,2-1,10,8-0,10,7
 
Jordbruk og skogbruk1,63,2-2,73,25,41,0
Fiske, fangst og akvakultur20,510,410,35,7-1,21,2
Bergverksdrift-19,316,3-5,0-8,8-1,53,7
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester-7,5-8,8-9,3-8,2-7,41,1
Utvinning av råolje og naturgass-9,3-10,7-10,4-7,0-8,52,0
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass-2,4-5,8-10,6-2,68,3-1,5
Industri0,56,12,00,82,12,3
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri6,95,3-1,24,0-2,11,9
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri-14,916,817,1-4,0-0,42,9
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler-10,16,210,9-2,4-0,41,6
Produksjon av papir og papirvarer-5,621,2-45,6104,69,88,0
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak2,810,9-1,0-2,60,80,9
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri17,08,33,8-2,90,6-4,0
Produksjon av kjemiske råvarer-14,35,90,6-21,25,1-2,4
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter-12,37,014,61,7-0,4-3,0
Produksjon av metaller-24,423,8-2,60,8-2,83,9
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner3,5-0,53,8-1,84,34,8
Verftsindustri og annen transportmiddel industri-7,49,02,3-0,86,74,0
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon-10,17,72,0-0,3-0,20,1
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr14,46,0-4,96,24,0-0,8
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning0,30,2-1,614,4-8,22,5
Vannforsyning, avløp og renovasjon2,2-1,2-2,85,5-1,0-1,0
Bygge- og anleggsvirksomhet-1,9-0,4-0,81,73,60,8
Varehandel og reparasjon av motorvogner-0,15,72,43,83,31,5
Rørtransport-10,811,0-13,9-0,2-5,9-6,2
Utenriks sjøfart-1,32,814,11,99,25,0
Transport utenom utenriks sjøfart-0,70,32,7-1,91,21,4
Post og distribusjonsvirksomhet9,45,73,4-8,8-3,3-3,3
Overnattings- og serveringsvirksomhet-2,1-4,2-1,20,1-0,1-1,2
Informasjon og kommunikasjon7,35,82,02,93,33,4
Finansierings- og forsikringsvirksomhet-1,4-1,4-0,31,33,11,8
Omsetning og drift av fast eiendom18,1-5,21,2-0,5-2,0-4,6
Boligtjenester, egen bolig............
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting-3,0-1,3-1,54,61,6-0,8
Forretningsmessig tjenesteyting6,1-0,9-1,31,91,3-2,3
Offentlig admistrasjon og forsvar1,52,70,61,51,0-0,3
Undervisning-1,61,1-0,80,60,30,1
Helse- og omsorgstjenester-2,1-0,1-2,11,40,70,6
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting-5,4-1,30,20,7-0,13,1
 
Fastlands-Norge0,21,40,02,01,60,7
 
Offentlig forvaltning-0,10,4-0,81,30,90,2
Statsforvaltning1,2-1,6-1,61,61,10,0
Sivil forvaltning1,2-2,2-1,51,71,30,3
Forsvar0,92,6-1,90,70,0-2,2
Kommuneforvaltning-1,12,20,01,10,70,3