211320_tabell_217898_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
211320_tabell_217898
statistikk
2015-02-11T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Årlig nasjonalregnskap er nå oppdatert med foreløpige tall for 2014.

Årlig nasjonalregnskap2014

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Årslønn, påløpt etter næring. Endring fra året før i prosent1
2011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
Totalt for næringer4,24,03,93,1
 
Jordbruk, skogbruk og fiske4,03,63,43,3
Bergverksdrift og oljeutvinning4,84,45,52,9
Industri3,94,33,93,2
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning5,13,35,93,9
Vannforsyning, avløp og renovasjon5,84,73,93,0
Bygge- og anleggsvirksomhet3,53,33,62,9
Varehandel og reparasjon av motorvogner3,63,43,62,7
Transport og lagring3,92,93,62,6
Overnattings- og serveringsvirksomhet3,02,83,32,7
Informasjon og kommunikasjon5,35,03,03,0
Finansierings- og forsikringsvirksomhet6,60,75,64,2
Omsetning og drift av fast eiendom6,05,24,53,0
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting4,74,54,63,0
Forretningsmessig tjenesteyting4,83,53,92,9
Offentlig admistrasjon og forsvar4,14,53,83,4
Undervisning4,24,33,12,6
Helse- og omsorgstjenester4,04,33,93,4
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting4,33,93,73,2
 
Offentlig forvaltning4,14,33,73,3
Statsforvaltning4,14,03,83,4
Kommuneforvaltning4,14,63,73,2