Tabell

Årslønn, påløpt etter næring. Endring fra året før i prosent1
2011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
Totalt for næringer4,24,03,93,1
 
Jordbruk, skogbruk og fiske4,03,63,43,3
Bergverksdrift og oljeutvinning4,84,45,52,9
Industri3,94,33,93,2
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning5,13,35,93,9
Vannforsyning, avløp og renovasjon5,84,73,93,0
Bygge- og anleggsvirksomhet3,53,33,62,9
Varehandel og reparasjon av motorvogner3,63,43,62,7
Transport og lagring3,92,93,62,6
Overnattings- og serveringsvirksomhet3,02,83,32,7
Informasjon og kommunikasjon5,35,03,03,0
Finansierings- og forsikringsvirksomhet6,60,75,64,2
Omsetning og drift av fast eiendom6,05,24,53,0
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting4,74,54,63,0
Forretningsmessig tjenesteyting4,83,53,92,9
Offentlig admistrasjon og forsvar4,14,53,83,4
Undervisning4,24,33,12,6
Helse- og omsorgstjenester4,04,33,93,4
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting4,33,93,73,2
 
Offentlig forvaltning4,14,33,73,3
Statsforvaltning4,14,03,83,4
Kommuneforvaltning4,14,63,73,2