211320_tabell_217897_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
211320_tabell_217897
statistikk
2015-02-11T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Årlig nasjonalregnskap er nå oppdatert med foreløpige tall for 2014.

Årlig nasjonalregnskap2014

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Årlig prisendring i prosent1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedspriser, bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi.
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi2-5,26,06,83,42,70,4
 
Totalt for næringer-5,96,07,53,62,90,4
Jordbruk og skogbruk1,25,52,1-0,2-4,15,5
Fiske, fangst og akvakultur11,933,4-19,9-27,771,23,3
Bergverksdrift0,4-7,416,14,7-1,40,0
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester-27,515,928,26,40,7-5,9
Utvinning av råolje og naturgass-30,317,229,97,30,4-6,8
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass27,32,38,0-5,04,95,5
Industri-4,62,7-0,61,81,63,5
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri-7,95,92,3-2,310,07,5
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri7,90,5-8,11,6-0,2-0,5
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler9,5-0,2-2,12,51,00,5
Produksjon av papir og papirvarer-17,8-4,310,114,2-11,53,6
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak-9,02,34,13,54,62,7
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri-18,5-3,5-12,6-0,3-14,28,6
Produksjon av kjemiske råvarer-18,6-0,4-14,21,2-16,413,6
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter12,8-3,4-5,12,42,23,6
Produksjon av metaller-39,036,65,6-1,0-23,129,9
Produksjon av metallvarer, elektisk utstyr og maskiner-0,61,11,04,13,0-1,2
Verftsindustri og annen transportmiddel industri12,32,00,71,04,12,9
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon14,62,23,42,43,5-2,5
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr-3,82,83,35,26,22,7
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning-3,919,8-6,0-17,717,5-6,2
Vannforsyning, avløp og renovasjon4,711,49,21,92,01,4
Bygge- og anleggsvirksomhet5,64,16,85,5-1,9-1,8
Varehandel og reparasjon av motorvogner-5,21,6-0,60,8-1,92,9
Rørtransport-1,8-3,7-7,8-12,49,50,1
Utenriks sjøfart-2,214,1-11,80,48,614,0
Transport utenom utenriks sjøfart1,2-0,91,47,50,91,0
Post og distribusjonsvirksomhet19,7-1,90,2-7,13,11,3
Overnattings- og serveringsvirksomhet6,44,74,54,91,92,3
Informasjon og kommunikasjon-0,2-0,80,61,90,21,2
Finansierings- og forsikringsvirksomhet17,03,40,619,314,91,1
Omsetning og drift av fast eiendom3,23,93,75,11,62,2
Boligtjenester, egen bolig1,13,02,6-2,5-0,54,2
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting4,23,82,94,74,52,9
Forretningsmessig tjenesteyting3,81,94,31,43,42,4
Offentlig admistrasjon og forsvar4,12,52,64,85,03,4
Undervisning6,92,84,14,74,22,6
Helse- og omsorgstjenester5,93,67,14,03,63,2
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting5,84,32,02,73,12,7
 
Fastlands-Norge3,13,52,32,73,52,2
 
Offentlig forvaltning5,63,45,14,34,23,1
Statsforvaltning5,03,96,33,83,73,2
Sivil forvaltining5,14,57,03,53,72,9
Forsvar4,80,41,75,73,15,3
Kommuneforvaltning6,02,94,14,74,63,0