Tabell

Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Årlig prisendring i prosent1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedspriser, bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi.
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi2-5,26,06,83,42,70,4
 
Totalt for næringer-5,96,07,53,62,90,4
Jordbruk og skogbruk1,25,52,1-0,2-4,15,5
Fiske, fangst og akvakultur11,933,4-19,9-27,771,23,3
Bergverksdrift0,4-7,416,14,7-1,40,0
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester-27,515,928,26,40,7-5,9
Utvinning av råolje og naturgass-30,317,229,97,30,4-6,8
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass27,32,38,0-5,04,95,5
Industri-4,62,7-0,61,81,63,5
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri-7,95,92,3-2,310,07,5
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri7,90,5-8,11,6-0,2-0,5
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler9,5-0,2-2,12,51,00,5
Produksjon av papir og papirvarer-17,8-4,310,114,2-11,53,6
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak-9,02,34,13,54,62,7
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri-18,5-3,5-12,6-0,3-14,28,6
Produksjon av kjemiske råvarer-18,6-0,4-14,21,2-16,413,6
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter12,8-3,4-5,12,42,23,6
Produksjon av metaller-39,036,65,6-1,0-23,129,9
Produksjon av metallvarer, elektisk utstyr og maskiner-0,61,11,04,13,0-1,2
Verftsindustri og annen transportmiddel industri12,32,00,71,04,12,9
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon14,62,23,42,43,5-2,5
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr-3,82,83,35,26,22,7
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning-3,919,8-6,0-17,717,5-6,2
Vannforsyning, avløp og renovasjon4,711,49,21,92,01,4
Bygge- og anleggsvirksomhet5,64,16,85,5-1,9-1,8
Varehandel og reparasjon av motorvogner-5,21,6-0,60,8-1,92,9
Rørtransport-1,8-3,7-7,8-12,49,50,1
Utenriks sjøfart-2,214,1-11,80,48,614,0
Transport utenom utenriks sjøfart1,2-0,91,47,50,91,0
Post og distribusjonsvirksomhet19,7-1,90,2-7,13,11,3
Overnattings- og serveringsvirksomhet6,44,74,54,91,92,3
Informasjon og kommunikasjon-0,2-0,80,61,90,21,2
Finansierings- og forsikringsvirksomhet17,03,40,619,314,91,1
Omsetning og drift av fast eiendom3,23,93,75,11,62,2
Boligtjenester, egen bolig1,13,02,6-2,5-0,54,2
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting4,23,82,94,74,52,9
Forretningsmessig tjenesteyting3,81,94,31,43,42,4
Offentlig admistrasjon og forsvar4,12,52,64,85,03,4
Undervisning6,92,84,14,74,22,6
Helse- og omsorgstjenester5,93,67,14,03,63,2
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting5,84,32,02,73,12,7
 
Fastlands-Norge3,13,52,32,73,52,2
 
Offentlig forvaltning5,63,45,14,34,23,1
Statsforvaltning5,03,96,33,83,73,2
Sivil forvaltining5,14,57,03,53,72,9
Forsvar4,80,41,75,73,15,3
Kommuneforvaltning6,02,94,14,74,63,0