211320_tabell_217896_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
211320_tabell_217896
statistikk
2015-02-11T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Årlig nasjonalregnskap er nå oppdatert med foreløpige tall for 2014.

Årlig nasjonalregnskap2014

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Årlig volumendring i prosent
2009201020112012201320141
1Tall for 2013 er foreløpige.
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi.
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi2-1,60,61,02,70,72,2
 
Totalt for næringer-1,80,30,72,70,52,3
Jordbruk og skogbruk-3,82,2-6,32,12,82,1
Fiske, fangst og akvakultur9,114,712,17,5-3,66,4
Bergverksdrift-25,616,9-1,4-2,6-1,91,9
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester-1,2-4,7-3,8-1,1-3,91,7
Utvinning av råolje og naturgass-1,4-4,9-3,5-1,6-4,91,9
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass2,4-3,5-6,67,112,40,0
Industri-7,31,81,82,13,43,6
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri4,34,8-0,74,8-0,73,2
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri-25,710,716,8-7,7-2,81,5
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler-21,97,611,5-1,9-4,50,3
Produksjon av papir og papirvarer-16,011,3-48,755,7-9,1-4,0
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak-7,44,5-5,0-4,7-3,3-2,4
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri1,310,72,5-9,6-3,5-1,4
Produksjon av kjemiske råvarer-21,416,2-1,0-29,0-2,42,4
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter-23,83,215,82,0-0,3-3,9
Produksjon av metaller-34,112,0-5,0-6,3-4,92,7
Produskjon av metallvarer,elektrisk utstyr og maskiner0,2-5,24,53,98,36,8
Verftsindustri og annen transportmiddel industri-18,4-2,70,94,013,66,6
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon-19,9-1,2-4,0-1,8-4,8-3,0
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr4,64,7-2,511,57,25,0
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning-6,6-2,90,917,6-6,63,9
Vannforsyning, avløp og renovasjon-4,8-0,6-2,54,30,53,1
Bygge- og anleggsvirksomhet-7,2-2,62,77,26,34,4
Varehandel og reparasjon av motorvogner-3,05,31,95,11,81,3
Rørtransport-2,84,1-7,417,8-5,4-0,4
Utenriks sjøfart-8,1-3,516,69,17,64,5
Transport utenom utenriks sjøfart-2,62,83,4-1,82,22,8
Post og distribusjonsvirksomhet-0,93,90,6-7,3-6,6-5,1
Overnattings- og serveringsvirksomhet-5,3-2,92,51,22,13,4
Informasjon og kommunikasjon4,87,62,93,92,34,7
Finansierings- og forsikringsvirksomhet1,7-3,7-3,03,82,53,6
Omsetning og drift av fast eiendom12,1-2,74,34,4-0,6-0,6
Boligtjenester, egen bolig-5,64,12,81,62,82,2
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting-3,50,1-0,67,72,61,6
Forretningsmessig tjenesteyting-3,60,08,96,83,7-0,1
Offentlig admistrasjon og forsvar4,03,73,22,00,51,8
Undervisning0,83,21,01,10,91,1
Helse- og omsorgstjenester0,51,60,82,72,02,2
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting-1,8-0,21,01,21,13,6
Fastlands-Norge-1,81,61,73,82,22,4
Offentlig forvaltning1,72,31,52,31,41,8
Statsforvaltning1,9-0,10,12,51,62,3
Sivil forvaltning1,8-0,20,13,02,32,5
Forsvar3,10,1-0,1-0,4-3,10,3
Kommuneforvaltning1,44,42,72,11,31,4