Tabell

Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Årlig volumendring i prosent
2009201020112012201320141
1Tall for 2013 er foreløpige.
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi.
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi2-1,60,61,02,70,72,2
 
Totalt for næringer-1,80,30,72,70,52,3
Jordbruk og skogbruk-3,82,2-6,32,12,82,1
Fiske, fangst og akvakultur9,114,712,17,5-3,66,4
Bergverksdrift-25,616,9-1,4-2,6-1,91,9
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester-1,2-4,7-3,8-1,1-3,91,7
Utvinning av råolje og naturgass-1,4-4,9-3,5-1,6-4,91,9
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass2,4-3,5-6,67,112,40,0
Industri-7,31,81,82,13,43,6
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri4,34,8-0,74,8-0,73,2
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri-25,710,716,8-7,7-2,81,5
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler-21,97,611,5-1,9-4,50,3
Produksjon av papir og papirvarer-16,011,3-48,755,7-9,1-4,0
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak-7,44,5-5,0-4,7-3,3-2,4
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri1,310,72,5-9,6-3,5-1,4
Produksjon av kjemiske råvarer-21,416,2-1,0-29,0-2,42,4
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter-23,83,215,82,0-0,3-3,9
Produksjon av metaller-34,112,0-5,0-6,3-4,92,7
Produskjon av metallvarer,elektrisk utstyr og maskiner0,2-5,24,53,98,36,8
Verftsindustri og annen transportmiddel industri-18,4-2,70,94,013,66,6
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon-19,9-1,2-4,0-1,8-4,8-3,0
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr4,64,7-2,511,57,25,0
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning-6,6-2,90,917,6-6,63,9
Vannforsyning, avløp og renovasjon-4,8-0,6-2,54,30,53,1
Bygge- og anleggsvirksomhet-7,2-2,62,77,26,34,4
Varehandel og reparasjon av motorvogner-3,05,31,95,11,81,3
Rørtransport-2,84,1-7,417,8-5,4-0,4
Utenriks sjøfart-8,1-3,516,69,17,64,5
Transport utenom utenriks sjøfart-2,62,83,4-1,82,22,8
Post og distribusjonsvirksomhet-0,93,90,6-7,3-6,6-5,1
Overnattings- og serveringsvirksomhet-5,3-2,92,51,22,13,4
Informasjon og kommunikasjon4,87,62,93,92,34,7
Finansierings- og forsikringsvirksomhet1,7-3,7-3,03,82,53,6
Omsetning og drift av fast eiendom12,1-2,74,34,4-0,6-0,6
Boligtjenester, egen bolig-5,64,12,81,62,82,2
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting-3,50,1-0,67,72,61,6
Forretningsmessig tjenesteyting-3,60,08,96,83,7-0,1
Offentlig admistrasjon og forsvar4,03,73,22,00,51,8
Undervisning0,83,21,01,10,91,1
Helse- og omsorgstjenester0,51,60,82,72,02,2
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting-1,8-0,21,01,21,13,6
Fastlands-Norge-1,81,61,73,82,22,4
Offentlig forvaltning1,72,31,52,31,41,8
Statsforvaltning1,9-0,10,12,51,62,3
Sivil forvaltning1,8-0,20,13,02,32,5
Forsvar3,10,1-0,1-0,4-3,10,3
Kommuneforvaltning1,44,42,72,11,31,4