211320_tabell_217893_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
211320_tabell_217893
statistikk
2015-02-11T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Årlig nasjonalregnskap er nå oppdatert med foreløpige tall for 2014.

Årlig nasjonalregnskap2014

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Produksjon etter hovednæring i basisverdi. Årlig prisendring i prosent1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige
Totalt for næringer-3,94,55,92,62,71,3
 
Jordbruk og skogbruk0,43,74,01,0-0,64,2
Fiske, fangst og akvakultur5,415,7-6,8-9,427,03,5
Bergverksdrift-0,7-1,97,94,71,91,4
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester-22,913,523,75,81,1-4,3
Utvinning av råolje og naturgass-27,515,327,16,90,8-6,0
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass12,04,65,9-0,52,84,0
Industri-4,53,56,11,41,92,9
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri-0,24,03,60,45,94,0
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri3,70,6-2,72,11,71,9
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler-0,53,10,8-0,71,04,2
Produksjon av papir og papirvarer-8,8-1,45,9-2,0-1,64,7
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak-2,0-0,34,41,63,33,0
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri-15,87,716,85,3-2,00,4
Produksjon av kjemiske råvarer-6,2-2,613,11,1-0,94,2
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter1,2-0,81,52,12,72,7
Produksjon av metaller-20,015,610,3-8,4-4,77,8
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner-0,7-0,22,82,82,31,8
Verftsindustri og annen transportmiddel industri3,40,22,52,33,63,4
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon6,6-0,23,61,72,61,1
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr-1,00,02,51,83,83,1
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning-3,116,5-4,4-14,115,0-4,9
Vannforsyning, avløp og renovasjon2,38,03,61,42,22,3
Bygge- og anleggsvirksomhet2,83,65,43,60,50,8
Varehandel og reparasjon av motorvogner-5,20,31,11,00,42,9
Rørtransport-1,3-3,2-6,6-10,89,00,4
Utenriks sjøfart-7,4-2,6-4,2-2,90,13,8
Transport utenom utenriks sjøfart-0,50,81,63,41,52,0
Post og distribusjonsvirksomhet11,00,41,3-0,93,01,6
Overnattings- og serveringsvirksomhet3,63,03,22,02,82,4
Informasjon og kommunikasjon-1,60,31,50,21,21,7
Finansierings- og forsikringsvirksomhet7,85,9-3,510,610,31,7
Omsetning og drift av fast eiendom3,03,93,44,22,32,2
Boligtjenester, egen bolig3,52,82,01,82,92,7
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting3,22,53,13,43,83,0
Forretningsmessig tjenesteyting3,42,43,02,03,22,8
Offentlig admistrasjon og forsvar3,73,13,23,94,42,6
Undervisning5,63,04,04,14,12,6
Helse- og omsorgstjenester4,53,16,13,53,63,2
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting3,74,12,42,23,12,8
 
Fastlands-Norge0,83,23,32,23,02,4
 
Offentlig forvaltning4,43,34,73,74,02,8
Statsforvaltning4,23,85,63,23,62,9
Sivil forvaltning4,14,36,03,13,72,7
Forsvar5,10,63,23,73,04,5
Kommuneforvaltning4,62,93,84,24,32,8