Tabell

Produksjon etter hovednæring i basisverdi. Årlig prisendring i prosent1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige
Totalt for næringer-3,94,55,92,62,71,3
 
Jordbruk og skogbruk0,43,74,01,0-0,64,2
Fiske, fangst og akvakultur5,415,7-6,8-9,427,03,5
Bergverksdrift-0,7-1,97,94,71,91,4
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester-22,913,523,75,81,1-4,3
Utvinning av råolje og naturgass-27,515,327,16,90,8-6,0
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass12,04,65,9-0,52,84,0
Industri-4,53,56,11,41,92,9
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri-0,24,03,60,45,94,0
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri3,70,6-2,72,11,71,9
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler-0,53,10,8-0,71,04,2
Produksjon av papir og papirvarer-8,8-1,45,9-2,0-1,64,7
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak-2,0-0,34,41,63,33,0
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri-15,87,716,85,3-2,00,4
Produksjon av kjemiske råvarer-6,2-2,613,11,1-0,94,2
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter1,2-0,81,52,12,72,7
Produksjon av metaller-20,015,610,3-8,4-4,77,8
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner-0,7-0,22,82,82,31,8
Verftsindustri og annen transportmiddel industri3,40,22,52,33,63,4
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon6,6-0,23,61,72,61,1
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr-1,00,02,51,83,83,1
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning-3,116,5-4,4-14,115,0-4,9
Vannforsyning, avløp og renovasjon2,38,03,61,42,22,3
Bygge- og anleggsvirksomhet2,83,65,43,60,50,8
Varehandel og reparasjon av motorvogner-5,20,31,11,00,42,9
Rørtransport-1,3-3,2-6,6-10,89,00,4
Utenriks sjøfart-7,4-2,6-4,2-2,90,13,8
Transport utenom utenriks sjøfart-0,50,81,63,41,52,0
Post og distribusjonsvirksomhet11,00,41,3-0,93,01,6
Overnattings- og serveringsvirksomhet3,63,03,22,02,82,4
Informasjon og kommunikasjon-1,60,31,50,21,21,7
Finansierings- og forsikringsvirksomhet7,85,9-3,510,610,31,7
Omsetning og drift av fast eiendom3,03,93,44,22,32,2
Boligtjenester, egen bolig3,52,82,01,82,92,7
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting3,22,53,13,43,83,0
Forretningsmessig tjenesteyting3,42,43,02,03,22,8
Offentlig admistrasjon og forsvar3,73,13,23,94,42,6
Undervisning5,63,04,04,14,12,6
Helse- og omsorgstjenester4,53,16,13,53,63,2
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting3,74,12,42,23,12,8
 
Fastlands-Norge0,83,23,32,23,02,4
 
Offentlig forvaltning4,43,34,73,74,02,8
Statsforvaltning4,23,85,63,23,62,9
Sivil forvaltning4,14,36,03,13,72,7
Forsvar5,10,63,23,73,04,5
Kommuneforvaltning4,62,93,84,24,32,8