211320_tabell_217892_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
211320_tabell_217892
statistikk
2015-02-11T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Årlig nasjonalregnskap er nå oppdatert med foreløpige tall for 2014.

Årlig nasjonalregnskap2014

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Produksjon etter hovednæring i basisverdi. Årlig volumendring i prosent1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige
Totalt for næringer-3,00,22,03,21,72,4
 
Jordbruk og skogbruk-1,53,0-4,82,71,71,5
Fiske, fangst og akvakultur9,57,212,69,0-3,94,5
Bergverksdrift-17,39,98,1-3,4-1,91,9
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester1,0-4,0-3,91,2-2,51,6
Utvinning av råolje og naturgass-1,2-4,6-4,2-0,5-4,91,9
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass21,4-1,2-2,611,712,20,1
Industri-7,5-1,70,81,02,92,2
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri-0,6-2,71,93,7-0,83,6
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri-20,44,012,8-8,1-2,81,5
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler-16,65,87,5-0,3-4,40,4
Produksjon av papir og papirvarer-21,216,8-6,6-29,7-8,7-3,6
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak-8,70,1-6,1-3,8-3,3-2,3
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri-4,212,80,5-7,71,9-4,9
Produksjon av kjemiske råvarer-16,322,8-4,9-21,0-2,32,5
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter-13,8-0,610,20,2-0,2-3,9
Produksjon av metaller-12,77,6-4,2-4,0-4,62,7
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner-0,8-8,4-3,88,78,67,0
Verftsindustri og annen transportmiddel industri-21,5-17,66,111,112,66,0
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon-21,4-4,81,3-2,6-4,7-2,9
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr-1,9-3,66,24,67,15,0
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning-4,4-2,2-1,812,5-6,03,3
Vannforsyning, avløp og renovasjon-4,20,93,01,0-0,42,9
Bygge- og anleggsvirksomhet-12,5-2,38,110,06,24,4
Varehandel og reparasjon av motorvogner-6,22,24,72,81,81,4
Rørtransport-2,14,8-7,613,4-5,4-0,3
Utenriks sjøfart-14,38,66,513,57,54,5
Transport utenom utenriks sjøfart-3,24,05,81,62,02,9
Post og distribusjonsvirksomhet-6,6-0,7-1,3-2,9-6,5-5,0
Overnattings- og serveringsvirksomhet-2,71,13,73,82,13,4
Informasjon og kommunikasjon1,35,21,52,42,24,6
Finansierings- og forsikringsvirksomhet3,4-3,91,84,15,24,2
Omsetning og drift av fast eiendom3,4-2,73,53,2-0,6-0,6
Boligtjenester, egen bolig-0,32,62,02,62,32,5
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting-5,50,11,85,42,71,5
Forretningsmessig tjenesteyting-3,94,510,46,03,70,0
Offentlig admistrasjon og forsvar6,02,71,62,51,62,8
Undervisning2,42,00,50,20,91,5
Helse- og omsorgstjenester2,42,21,21,82,12,3
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting1,9-1,82,91,61,13,4
 
Fastlands-Norge-3,00,62,83,62,72,5
 
Offentlig forvaltning3,82,01,01,61,82,2
Statsforvaltning4,0-0,2-0,11,61,72,7
Sivil forvaltning4,2-0,40,22,02,13,0
Forsvar2,31,2-1,8-1,1-1,10,2
Kommuneforvaltning3,64,02,11,61,81,8