Tabell

Produksjon etter hovednæring i basisverdi. Årlig volumendring i prosent1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige
Totalt for næringer-3,00,22,03,21,72,4
 
Jordbruk og skogbruk-1,53,0-4,82,71,71,5
Fiske, fangst og akvakultur9,57,212,69,0-3,94,5
Bergverksdrift-17,39,98,1-3,4-1,91,9
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester1,0-4,0-3,91,2-2,51,6
Utvinning av råolje og naturgass-1,2-4,6-4,2-0,5-4,91,9
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass21,4-1,2-2,611,712,20,1
Industri-7,5-1,70,81,02,92,2
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri-0,6-2,71,93,7-0,83,6
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri-20,44,012,8-8,1-2,81,5
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler-16,65,87,5-0,3-4,40,4
Produksjon av papir og papirvarer-21,216,8-6,6-29,7-8,7-3,6
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak-8,70,1-6,1-3,8-3,3-2,3
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri-4,212,80,5-7,71,9-4,9
Produksjon av kjemiske råvarer-16,322,8-4,9-21,0-2,32,5
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter-13,8-0,610,20,2-0,2-3,9
Produksjon av metaller-12,77,6-4,2-4,0-4,62,7
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner-0,8-8,4-3,88,78,67,0
Verftsindustri og annen transportmiddel industri-21,5-17,66,111,112,66,0
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon-21,4-4,81,3-2,6-4,7-2,9
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr-1,9-3,66,24,67,15,0
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning-4,4-2,2-1,812,5-6,03,3
Vannforsyning, avløp og renovasjon-4,20,93,01,0-0,42,9
Bygge- og anleggsvirksomhet-12,5-2,38,110,06,24,4
Varehandel og reparasjon av motorvogner-6,22,24,72,81,81,4
Rørtransport-2,14,8-7,613,4-5,4-0,3
Utenriks sjøfart-14,38,66,513,57,54,5
Transport utenom utenriks sjøfart-3,24,05,81,62,02,9
Post og distribusjonsvirksomhet-6,6-0,7-1,3-2,9-6,5-5,0
Overnattings- og serveringsvirksomhet-2,71,13,73,82,13,4
Informasjon og kommunikasjon1,35,21,52,42,24,6
Finansierings- og forsikringsvirksomhet3,4-3,91,84,15,24,2
Omsetning og drift av fast eiendom3,4-2,73,53,2-0,6-0,6
Boligtjenester, egen bolig-0,32,62,02,62,32,5
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting-5,50,11,85,42,71,5
Forretningsmessig tjenesteyting-3,94,510,46,03,70,0
Offentlig admistrasjon og forsvar6,02,71,62,51,62,8
Undervisning2,42,00,50,20,91,5
Helse- og omsorgstjenester2,42,21,21,82,12,3
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting1,9-1,82,91,61,13,4
 
Fastlands-Norge-3,00,62,83,62,72,5
 
Offentlig forvaltning3,82,01,01,61,82,2
Statsforvaltning4,0-0,2-0,11,61,72,7
Sivil forvaltning4,2-0,40,22,02,13,0
Forsvar2,31,2-1,8-1,1-1,10,2
Kommuneforvaltning3,64,02,11,61,81,8