211320_tabell_217890_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
211320_tabell_217890
statistikk
2015-02-11T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Årlig nasjonalregnskap er nå oppdatert med foreløpige tall for 2014.

Årlig nasjonalregnskap2014

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig prisendring i prosent1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner2,52,11,11,12,82,4
Konsum i husholdninger2,42,01,01,02,82,3
Varekonsum1,62,10,4-0,81,51,4
Tjenestekonsum3,22,71,63,33,72,7
Husholdningenes konsum i utlandet4,0-2,91,4-0,74,75,6
Utlendingers konsum i Norge2,62,62,62,71,92,1
Konsum i ideelle organisjasjoner3,43,83,92,93,53,2
Konsum i offentlig forvaltning4,43,14,73,83,92,8
Konsum i statsforvaltiningen3,73,35,43,03,73,0
Konsum i statsforvaltiningen, sivilt3,53,75,72,93,82,9
Konsum i statsforvaltiningen, forsvar5,20,83,13,73,04,4
Konsum i kommuneforvaltningen5,13,04,04,64,02,6
 
Bruttoinvestering i fast realkapital3,01,74,03,03,02,6
Utvinning og rørtransport6,22,24,42,23,53,8
Utenriks sjøfart0,8-6,80,91,88,52,0
Fastlands-Norge2,11,84,03,32,62,1
Næringer1,60,22,72,61,82,5
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass3,97,67,62,34,32,5
Andre tjenester (bruttoinvestering)1,10,02,42,51,72,3
Industri og bergverk1,80,23,83,02,13,1
Annen vareproduksjon2,30,82,82,41,72,6
Boliger (husholdninger)2,44,46,04,10,71,2
Offentlig forvaltning2,72,34,13,66,42,0
Lagerendring og statistiske avvik-8,133,69,07,91,70,1
Bruttoinvestering i alt2,26,54,83,72,72,1
 
Innenlandsk sluttanvendelse2,93,63,02,53,02,4
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendring)2,92,32,62,33,02,4
Etterspørsel fra offentlig forvaltning4,13,04,63,84,32,7
 
Eksport i alt-17,07,512,82,91,9-1,2
Tradisjonelle varer-6,04,55,8-1,93,14,1
Råolje og naturgass-28,014,927,76,91,1-6,2
Skip, plattformer og fly20,3-14,31,73,16,312,1
Tjenester-3,60,0-3,80,02,12,5
 
Samlet sluttanvendelse-4,24,86,02,62,71,3
 
Import i alt-0,30,83,30,12,54,5
Tradisjonelle varer-1,50,04,00,32,15,5
Råolje og naturgass-15,513,623,76,2-4,0-2,9
Skip, plattformer og fly5,2-3,90,31,59,84,3
Tjenester2,22,31,8-0,72,93,1
 
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi2-5,26,06,83,42,70,4
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi22,83,72,12,53,22,1
 
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart-28,616,126,46,41,0-5,6
Bruttoprodukt Fastlands-Norge, basisverdi3,13,52,32,73,52,2
Fastlands-Norgeutenom offentlig forvaltning2,43,51,52,23,21,9
Industri og bergverk-4,52,4-0,21,91,53,4
Annen vareproduksjon3,110,50,2-3,96,4-1,7
Tjenester inkl. boligtjenester3,72,22,13,82,82,5
Offentlig forvaltning5,63,45,14,34,23,1
Produktavgifter og -subsidier0,75,30,71,21,71,1