Tabell

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig prisendring i prosent1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner2,52,11,11,12,82,4
Konsum i husholdninger2,42,01,01,02,82,3
Varekonsum1,62,10,4-0,81,51,4
Tjenestekonsum3,22,71,63,33,72,7
Husholdningenes konsum i utlandet4,0-2,91,4-0,74,75,6
Utlendingers konsum i Norge2,62,62,62,71,92,1
Konsum i ideelle organisjasjoner3,43,83,92,93,53,2
Konsum i offentlig forvaltning4,43,14,73,83,92,8
Konsum i statsforvaltiningen3,73,35,43,03,73,0
Konsum i statsforvaltiningen, sivilt3,53,75,72,93,82,9
Konsum i statsforvaltiningen, forsvar5,20,83,13,73,04,4
Konsum i kommuneforvaltningen5,13,04,04,64,02,6
 
Bruttoinvestering i fast realkapital3,01,74,03,03,02,6
Utvinning og rørtransport6,22,24,42,23,53,8
Utenriks sjøfart0,8-6,80,91,88,52,0
Fastlands-Norge2,11,84,03,32,62,1
Næringer1,60,22,72,61,82,5
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass3,97,67,62,34,32,5
Andre tjenester (bruttoinvestering)1,10,02,42,51,72,3
Industri og bergverk1,80,23,83,02,13,1
Annen vareproduksjon2,30,82,82,41,72,6
Boliger (husholdninger)2,44,46,04,10,71,2
Offentlig forvaltning2,72,34,13,66,42,0
Lagerendring og statistiske avvik-8,133,69,07,91,70,1
Bruttoinvestering i alt2,26,54,83,72,72,1
 
Innenlandsk sluttanvendelse2,93,63,02,53,02,4
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendring)2,92,32,62,33,02,4
Etterspørsel fra offentlig forvaltning4,13,04,63,84,32,7
 
Eksport i alt-17,07,512,82,91,9-1,2
Tradisjonelle varer-6,04,55,8-1,93,14,1
Råolje og naturgass-28,014,927,76,91,1-6,2
Skip, plattformer og fly20,3-14,31,73,16,312,1
Tjenester-3,60,0-3,80,02,12,5
 
Samlet sluttanvendelse-4,24,86,02,62,71,3
 
Import i alt-0,30,83,30,12,54,5
Tradisjonelle varer-1,50,04,00,32,15,5
Råolje og naturgass-15,513,623,76,2-4,0-2,9
Skip, plattformer og fly5,2-3,90,31,59,84,3
Tjenester2,22,31,8-0,72,93,1
 
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi2-5,26,06,83,42,70,4
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi22,83,72,12,53,22,1
 
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart-28,616,126,46,41,0-5,6
Bruttoprodukt Fastlands-Norge, basisverdi3,13,52,32,73,52,2
Fastlands-Norgeutenom offentlig forvaltning2,43,51,52,23,21,9
Industri og bergverk-4,52,4-0,21,91,53,4
Annen vareproduksjon3,110,50,2-3,96,4-1,7
Tjenester inkl. boligtjenester3,72,22,13,82,82,5
Offentlig forvaltning5,63,45,14,34,23,1
Produktavgifter og -subsidier0,75,30,71,21,71,1