211320_tabell_217889_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
211320_tabell_217889
statistikk
2015-02-11T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Årlig nasjonalregnskap er nå oppdatert med foreløpige tall for 2014.

Årlig nasjonalregnskap2014

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig volumendring i prosent1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner0,03,82,33,52,12,1
Konsum i husholdninger-0,24,02,33,52,12,2
Varekonsum-0,85,11,23,11,11,0
Tjenestekonsum0,92,02,53,02,43,1
Husholdningenes konsum i utlandet-5,212,59,411,07,84,4
Utlendingers konsum i Norge-5,46,11,93,63,43,8
Konsum i ideelle organisasjoner4,0-1,83,92,22,01,3
Konsum i offentlig forvaltning4,12,21,01,61,72,5
Konsum i statsforvaltningen4,60,4-0,11,71,42,9
Konsum i statsforvaltningen, sivilt5,20,10,22,01,83,3
Konsum i statsforvaltningen, forsvar0,82,1-2,0-0,7-0,90,0
Konsum i kommuneforvaltningen3,64,12,11,41,92,1
 
Bruttoinvestering i fast realkapital-6,8-6,67,47,66,81,2
Utvinning og rørtransport3,3-8,911,315,117,10,0
Utenriks sjøfart45,115,046,9-57,418,2-5,8
Fastlands-Norge-10,4-6,45,07,42,91,8
Næringer-18,4-9,51,110,5-1,10,3
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass-5,3-85,8....-69,3-19,5
Andre tjenester-16,5-5,50,04,40,10,0
Industri og bergverk-29,9-17,37,64,05,65,3
Annen vareproduksjon-15,83,75,56,66,2-1,0
Boliger (husholdninger)-8,1-1,617,010,96,4-1,6
Offentlig forvaltning7,7-4,81,1-1,86,58,5
Lagerendring og statistiske avvik-52,7128,6-6,4-6,610,67,7
Bruttoinvestering i alt-13,12,44,85,17,42,3
 
Innenlandsk sluttanvendelse-3,23,02,73,53,62,2
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendring)-1,41,22,53,72,12,1
Etterspørsel fra offentlig forvaltning4,71,01,01,02,43,4
 
Eksport i alt-4,10,7-0,81,4-3,01,7
Tradisjonelle varer-8,03,3-0,1-0,21,02,7
Råolje og naturgass-1,6-6,9-5,60,5-7,60,9
Skip, plattformer og fly-25,0-13,652,1-38,4-1,5-6,1
Tjenester-4,213,15,57,72,92,6
 
Samlet sluttanvendelse-3,52,31,62,81,52,1
 
Import i alt-10,08,34,03,14,31,6
Tradisjonelle varer-12,19,24,62,63,20,0
Råolje og naturgass50,5-23,2-7,72,511,2-11,3
Skip, plattformer og fly-23,2-1,56,6-37,023,08,3
Tjenester-6,49,93,08,94,54,4
 
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi2-1,60,61,02,70,72,2
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi2-1,61,81,93,82,32,3
 
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart-1,6-4,5-2,8-0,7-4,41,9
Bruttoprodukt Fastlands-Norge, basisverdi-1,81,61,73,82,22,4
Fastlands-Norge utenom offentlig frovaltning-2,81,41,74,32,52,6
Industri og bergverk-7,82,11,72,03,23,5
Annen vareproduksjon-5,8-1,02,49,42,54,3
Tjenester inkl. boligtjenester-0,91,81,63,62,32,0
Offentlig forvaltning1,72,31,52,31,41,8
Produktavgifter og -subsidier-0,43,13,33,32,51,8