Tabell

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig volumendring i prosent1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner0,03,82,33,52,12,1
Konsum i husholdninger-0,24,02,33,52,12,2
Varekonsum-0,85,11,23,11,11,0
Tjenestekonsum0,92,02,53,02,43,1
Husholdningenes konsum i utlandet-5,212,59,411,07,84,4
Utlendingers konsum i Norge-5,46,11,93,63,43,8
Konsum i ideelle organisasjoner4,0-1,83,92,22,01,3
Konsum i offentlig forvaltning4,12,21,01,61,72,5
Konsum i statsforvaltningen4,60,4-0,11,71,42,9
Konsum i statsforvaltningen, sivilt5,20,10,22,01,83,3
Konsum i statsforvaltningen, forsvar0,82,1-2,0-0,7-0,90,0
Konsum i kommuneforvaltningen3,64,12,11,41,92,1
 
Bruttoinvestering i fast realkapital-6,8-6,67,47,66,81,2
Utvinning og rørtransport3,3-8,911,315,117,10,0
Utenriks sjøfart45,115,046,9-57,418,2-5,8
Fastlands-Norge-10,4-6,45,07,42,91,8
Næringer-18,4-9,51,110,5-1,10,3
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass-5,3-85,8....-69,3-19,5
Andre tjenester-16,5-5,50,04,40,10,0
Industri og bergverk-29,9-17,37,64,05,65,3
Annen vareproduksjon-15,83,75,56,66,2-1,0
Boliger (husholdninger)-8,1-1,617,010,96,4-1,6
Offentlig forvaltning7,7-4,81,1-1,86,58,5
Lagerendring og statistiske avvik-52,7128,6-6,4-6,610,67,7
Bruttoinvestering i alt-13,12,44,85,17,42,3
 
Innenlandsk sluttanvendelse-3,23,02,73,53,62,2
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendring)-1,41,22,53,72,12,1
Etterspørsel fra offentlig forvaltning4,71,01,01,02,43,4
 
Eksport i alt-4,10,7-0,81,4-3,01,7
Tradisjonelle varer-8,03,3-0,1-0,21,02,7
Råolje og naturgass-1,6-6,9-5,60,5-7,60,9
Skip, plattformer og fly-25,0-13,652,1-38,4-1,5-6,1
Tjenester-4,213,15,57,72,92,6
 
Samlet sluttanvendelse-3,52,31,62,81,52,1
 
Import i alt-10,08,34,03,14,31,6
Tradisjonelle varer-12,19,24,62,63,20,0
Råolje og naturgass50,5-23,2-7,72,511,2-11,3
Skip, plattformer og fly-23,2-1,56,6-37,023,08,3
Tjenester-6,49,93,08,94,54,4
 
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi2-1,60,61,02,70,72,2
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi2-1,61,81,93,82,32,3
 
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart-1,6-4,5-2,8-0,7-4,41,9
Bruttoprodukt Fastlands-Norge, basisverdi-1,81,61,73,82,22,4
Fastlands-Norge utenom offentlig frovaltning-2,81,41,74,32,52,6
Industri og bergverk-7,82,11,72,03,23,5
Annen vareproduksjon-5,8-1,02,49,42,54,3
Tjenester inkl. boligtjenester-0,91,81,63,62,32,0
Offentlig forvaltning1,72,31,52,31,41,8
Produktavgifter og -subsidier-0,43,13,33,32,51,8