Rapporter 2020/06

Revisjoner i månedlig nasjonalregnskap

September 2018 begynte Statistisk sentralbyrå å publisere månedlig nasjonal-regnskap. Månedstallene revideres tilbakegående i større eller mindre grad hver gang nye tall publiseres.

I denne rapporten ser vi på revisjonene i månedlig nasjonalregnskap. Vi gjør dette ved å sette versjonsnumre på de publiserte dataene og se på revisjoner fra én versjon til den neste. Formålet med analysen er å avdekke om revisjonene av månedstallene systematisk går i én eller annen retning, og å vise størrelsesordenen på revisjonene.

Resultatene viser at sesongjustert vekst i BNP for Fastlands-Norge typisk revideres 0,1 prosentpoeng fra første til andre publisering. Etter dette er revisjonene for det meste små innenfor et tolvmånedersperspektiv. Revisjonene tiltar etter tolv og tjuefire måneder på grunn av sesongjusteringseffekter, og førti måneder tilbake på grunn av basisårskifte. Resultatene viser at det ikke er tegn til at sesongjustert vekst i BNP for Fastlands-Norge systematisk revideres verken opp eller ned.

Last ned datagrunnlag til figurene her

Om publikasjonen

Tittel

Revisjoner i månedlig nasjonalregnskap

Ansvarlig

Magnus Kvåle Helliesen

Serie og -nummer

Rapporter 2020/06

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Nasjonalregnskap

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1065-0

ISBN (trykt)

9978-82-587-1064-3

ISSN

0806-2056

Antall sider

31

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt