Skogeiendommer2015

Innhold

Arkiv for Skogeiendommer - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
22. september 2016 2015 Hogst på halvparten av skogeiendommene siste 20 år
22. september 2015 2014 Hogst på 11 prosent av skogeiendommene
30. september 2014 2013 Størst hogstaktivitet i Hedmark
19. september 2013 2012 Størst hogstaktivitet i Hedmark
18. desember 2012 2011 Hogst på en av ti eiendommer
25. november 2011 2010 Tre av fem uten hogst for salg siste ti år
19. desember 2006 2005 Mange skogeiere hogger sjelden tømmer for salg
22. september 2010 2009 Færre skogeiendommer med hogst for salg
28. april 2008 2006 Redusert inntekt fra skogbruket
19. juni 2007 2005 Én av fire med overskudd i skogbruket
12. november 2007 2006 Skogeierne i Buskerud mest aktive
27. april 2009 2007 Skogbruksinntektene høyest i Hedmark
17. september 2008 2007 Hogst på hver sjuende skogeiendom
16. september 2009 2008 Størst hogstaktivitet i Buskerud