Skogbruk, landbruksundersøkinga (opphørt)2008, endelege tal

Innhald

Arkiv for Skogbruk, landbruksundersøkinga (opphørt) - kvart 5. år, endelege tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
23. juni 2009 2008 Ein av fire med utmarksinntekter
29. juni 2005 2004 Skogeigaren - ein mann på 55 år
6. juni 2001 1999-2000 Færre gardsskogbruk

Arkiv for Skogbruk, landbruksundersøkinga (opphørt) - kvart 5. år, førebelse tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
23. juni 2009 2008 Ein av fire med utmarksinntekter
29. juni 2005 2004 Skogeigaren - ein mann på 55 år
6. juni 2001 1999-2000 Færre gardsskogbruk