Registrert avgang av store rovdyr2015/2016

Innhold

Arkiv for Registrert avgang av store rovdyr - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
30. august 2016 2015/2016 Flere jerver skutt
31. august 2015 2014/2015 Over dobbelt så mange bjørner skutt
29. august 2014 2013/2014 Færre jerver skutt
30. august 2013 2012/2013 Flere jerver skutt
27. september 2012 2011/2012 Færre gauper felt under kvotejakta
29. september 2011 2010/2011 Rekordmange gauper måtte bøte med livet
29. september 2010 2009/2010 Flere rovdyr skutt og drept
25. september 2009 2008/2009 Mer jerv og gaupe måtte bøte med livet
2. oktober 2008 2007/2008 Flere gauper felt under kvotejakta
26. september 2007 2006/2007 Flere jerver felt som skadedyr
27. september 2006 2005/2006 Flere jerver felles
27. september 2005 2004/2005 Økt avgang av store rovdyr
1. oktober 2004 2003/2004 Færre drepte gauper
29. september 2003 2002/2003 Færre jerver og gauper drept
25. september 2002 2001/2002 Færre ulv og bjørn skutt
21. september 2001 2000/2001 13 ulver felt siste jaktår
22. september 2000 1999/2000 Flere drepte jerver
17. september 1999 1998/1999 Færre drepte gauper