Jordbruksteljing (opphørt)1999

Denne statistikken er nedlagd, sjå teljinga frå 2010: Landbruksteljing

Innhald

Arkiv for Jordbruksteljing (opphørt) - kvart 10. år

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
23. januar 2001 1999 Oppland: Svakere gjødsling i Oppland
12. januar 2001 1999 Buskerud: Ett av tre bruk driver ikke jorda lenger
11. januar 2001 1999 Telemark: Annakvart gardsbruk leiger tilleggsjord
20. desember 2000 1999 Vestfold: En tredel av jordbruksarealet er leiejord
31. mai 2000 1999 Færre og større veksthus
30. mai 2000 1999 Mange utlendingar i hagebruket
21. mars 2000 1999 Kvinnene tek over kvart fjerde gardsbruk
20. mars 2000 1999 Mye innleie av maskiner i jordbruket
17. mars 2000 1999 Tilleggsnæringar utbreidd i jordbruket
16. mars 2000 1999 79 200 årsverk i jord- og hagebruk
22. februar 2000 1999 De første resultatene fra jordbrukstellingen
21. februar 2000 1999 Ett av to gardsbruk lagt ned de siste 30 år