84531_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jegerreg/arkiv
84531
Høyest jegertetthet i Nord-Trøndelag
statistikk
2012-04-13T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jegerreg, Registrerte jegere, jegeravgift, avlagt jegerprøve, utenlandske jegereJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Registrerte jegere2011/2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyest jegertetthet i Nord-Trøndelag

For første gang var det mer enn 200 000 personer som betalte jegeravgift i Norge. I Nord-Trøndelag betalte 19 prosent av mennene denne avgiften for jaktåret 2011/2012. Til sammenlikning var det på landsbasis 9 prosent av alle menn.

Andel kvinnelige førstegangsjegere. 1997/1998-2011/2012. Prosent

Mannlige jegere i prosent av mannlig befolkning. Fylke. 2011/2012

Av 200 800 personer som betalte jegeravgiften for jaktåret 2011/2012, var 198 500 bosatt i Norge. Av disse var litt over 7 prosent kvinner. I alt var det 14 200 kvinner som betalte, en økning på 450 fra året før. Ikke alle som løser jegeravgiftskort, går på jakt, det kan du lese mer om her: Aktive jegere .

Blant fylkene er det fortsatt Akershus som topper statistikken, med 18 900 personer som betalte jegeravgift, fulgt av Sør-Trøndelag med 16 500. Når det gjelder menn spesifikt, betalte hver femte mann i Nord-Trøndelag jegeravgiften, mens bare en av tjue menn i Rogaland gjorde det samme. På landsbasis betalte 9 prosent av alle menn over 16 år.

Hver femte som bestod jegerprøven var kvinne

Andelen kvinnelige jegere som har løst jegeravgiftskort. 2001/2002-2011/2012. Prosent

I Norge må alle bestå jegerprøven før de kan begynne å jakte. I løpet av jaktåret 2011/2012 besto 12 800 personer jegerprøven. Det er en økning på 800 fra året før. Av alle som besto prøven, var 21 prosent kvinner.

Flest nye jegere i Akershus

Snaut halvparten av dem som besto jegerprøven dette jaktåret, betalte jegeravgift samme år. Det ble avlagt flest jegerprøver i Oslo og Akershus, hvor 1 200 personer besto i hvert fylke.

Til sammen er det nå 454 100 personer som står oppført i Jegerregisteret. 6 600 av dem er utenlandske statsborgere. Blant fylkene er det Akershus som topper statistikken, med 40 500 registrerte personer, fulgt av Sør-Trøndelag med 38 200.

Tabeller: