323_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jegerreg/arkiv
323
Hver tiende mann betalte jegeravgift
statistikk
2009-04-06T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jegerreg, Registrerte jegere, jegeravgift, avlagt jegerprøve, utenlandske jegereJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Registrerte jegere2008/2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Hver tiende mann betalte jegeravgift

På landsnivå betalte i alt 196 300 personer jegeravgift for jaktåret 2008/2009, og det er 2 000 flere enn foregående år. 10 prosent av norske menn løste jegeravgiftskort.

Blant fylkene er det fortsatt Akershus som topper statistikken med 18 400 personer som betalte jegeravgift, fulgt av Sør-Trøndelag med 16 400.

Av de 196 300 personene som betalte denne avgiften for jaktåret 2008/2009, var 193 200 bosatt i Norge. Det at en person løste jegeravgiftskort, betyr ikke nødvendigvis at han/hun faktisk gikk på jakt .

Kvinneandelen øker

Sist jaktår betalte 13 100 kvinner jegeravgift, en andel på 6,8 prosent. På ti år er antall kvinnelige jegere doblet.

Andel kvinnelige førstegangsjegere. 1997/1998-2008/2009. Prosent

Alle førstegangsjegere i Norge må bestå jegerprøven før de kan begynne å jakte. I løpet av jaktåret 2008/2009 besto 12 210 personer jegerprøven, en økning på 2 000 fra året før. Av alle som besto prøven, var 22 prosent kvinner.

Flest nye jegere i Oslo

Halvparten av dem som besto jegerprøven dette jaktåret, betalte jegeravgift samme år. Blant kommunene ble det avlagt flest jegerprøver i Oslo, hvor 1 200 personer besto.

Til sammen er det nå litt over 427 500 personer som står oppført i Jegerregisteret. 7 100 av dem er utenlandske. Blant fylkene er det Akershus som topper statistikken med 37 300 registrerte personer, fulgt av Sør-Trøndelag med 36 000.

Rogaland har lavest jegerandel

Nord-Trøndelag har fortsatt flest jegere sett i forhold til folketallet. Her løste hver femte mannlige innbygger over 16 år jegeravgiftskort for jaktåret 2008/2008. Rogaland hadde færrest jegere i forhold til folketallet, bare 5 prosent av mennene betalte jegeravgift. På landsnivå betalte 10 prosent av mennene jegeravgift.

Mannlige jegere i prosent av mannlig befolkning. Fylke. 2008/2009

Syv av ti utenlandske jegere er nordiske

3 100 utenlandske jegere betalte jegeravgift til Norge, inkludert 700 nordmenn som var bosatt i utlandet. Litt under 70 prosent av de utenlandske jegerne kom fra andre nordiske land. Av de utenlandske jegerne var 43 prosent fra Danmark, og 24 og 15 prosent fra henholdsvis Sverige og Tyskland.

Tabeller: