325_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jegerreg/arkiv
325
Flest jegere fra Akershus
statistikk
2008-04-11T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jegerreg, Registrerte jegere, jegeravgift, avlagt jegerprøve, utenlandske jegereJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Registrerte jegere2007/2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flest jegere fra Akershus

194 300 personer betalte jegeravgiften for jaktåret 2007/2008. Det er 2 800 flere enn foregående jaktår. Akershus var det fylket hvor flest personer besto jegerprøven. På ti år er antall kvinnelige jegere nesten doblet.

Andel kvinnelige førstegangsjegere. 1997/1998-2007/2008. Prosent

Blant fylkene er det Akershus som topper statistikken med 17 900 personer som betalte jegeravgift, fulgt av Sør-Trøndelag med 16 000.

Av de 194 300 personene som løste jegeravgiften for jaktåret 2007/2008, var 191 300 bosatt i Norge. De resterende 3 000 var bosatt i utlandet.

Kvinneandelen øker

Sist jaktår betalte 12 400 kvinner jegeravgift, en andel på 6,5 prosent. Kvinneandelen øker og er nesten doblet på ti år.

Alle førstegangsjegere i Norge må bestå jegerprøven før de kan begynne å jakte. I løpet av jaktåret 2007/2008 besto 10 160 personer jegerprøven, omtrent det samme antallet som året før. Av alle som besto jegerprøven, var 23 prosent kvinner. Halvparten av de som besto jegerprøven dette jaktåret, betalte jegeravgift samme år. Flest jegerprøver ble avlagt i Akershus, hvor litt under 1 000 personer besto.

Til sammen er det nå litt over 417 400 personer som står oppført i Jegerregisteret. 6 300 av dem er utenlandske. Blant fylkene er det Akershus som topper statistikken med 36 300 registrerte personer, fulgt av Sør-Trøndelag med 35 000.

Mannlige jegere i prosent av mannlig befolkning, etter fylke. 2007/2008. Prosent

Hver tiende mann er jeger

Nord-Trøndelag har fortsatt flest jegere sett i forhold til folketallet. Her løste hver femte mannlige innbygger over 16 år jegeravgiftskort for jaktåret 2006/2007. Rogaland hadde færrest jegere i forhold til folketallet, bare 6 prosent av mennene betalte jegeravgift. På landsnivå hadde 10 prosent av mennene løst jegeravgift.

Halvparten av utenlandske jegere er nordiske

3 000 utenlandske jegere betalte jegeravgift i Norge, inkludert 700 nordmenn som var bosatt i utlandet. Over halvparten av de utenlandske jegerne kom fra andre nordiske land. Av de utenlandske jegerne var 33 prosent fra Danmark, og henholdsvis 18 og 12 prosent fra Sverige og Tyskland.

Tabeller: