327_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jegerreg/arkiv
327
Færre betalte jegeravgift
statistikk
2007-04-13T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jegerreg, Registrerte jegere, jegeravgift, avlagt jegerprøve, utenlandske jegereJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Registrerte jegere2006/2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre betalte jegeravgift

191 500 personer betalte jegeravgiften for jaktåret 2006/2007. Det er 3 700 færre enn foregående jaktår. Akershus var det fylket hvor flest personer besto jegerprøven.

Av de 191 500 personene som løste jegeravgiften for jaktåret 2006/2007, var 188 500 bosatt i Norge. De resterende 2 900 var bosatt i utlandet.

Kvinneandelen øker

Selv om færre løste jegeravgiften, økte kvinneandelen. Sist jaktår betalte 11 800 kvinner jegeravgift, og det utgjør en andel på 6,3 prosent.

Andel kvinnelige førstegangsjegere. 1996/1997-2006/2007. Prosent

Mannlige jegere i prosent av mannlig befolkning. Fylke. 2006/2007. Prosent

Alle førstegangsjegere i Norge må bestå jegerprøven før de kan begynne å jakte. I løpet av jaktåret 2006/2007 besto 10 230 personer jegerprøven. Dette er 7 prosent færre enn året før. Av alle som besto jegerprøven, var 23 prosent kvinner. Litt under halvparten av de som besto jegerprøven dette jaktåret, betalte jegeravgift samme år. Flest jegerprøver ble avlagt i Akershus, hvor litt over 1 000 personer besto.

Til sammen er det nå litt over 410 000 personer som står oppført i Jegerregisteret. 6 400 av dem er utenlandske. Blant fylkene er det Akershus som topper statistikken med 35 500 registrerte personer, fulgt av Sør-Trøndelag med 34 300.

Hver tiende mann er jeger

Nord-Trøndelag har fortsatt flest jegere sett i forhold til folketallet. Her løste hver femte mannlige innbygger over 16 år jegeravgiftskort for jaktåret 2006/2007. Rogaland har færrest jegere i forhold til folketallet. Her betalte bare 6 prosent jegeravgift. På landsnivå hadde 10 prosent av mennene løst jegeravgift.

Det at en person løste jegeravgiftskort, betyr ikke nødvendigvis at han eller hun faktisk gikk på jakt. For jaktåret 2005/2006 oppga 27 prosent at de ikke hadde gått på noen form for jakt (se Jegere på jakt ).

Halvparten av utenlandske jegere er nordiske

2 900 utenlandske jegere betalte jegeravgift i Norge, innbefattet 670 nordmenn som var bosatt i utlandet. 54 prosent av de utenlandske jegerne kom fra andre nordiske land. Av de utenlandske jegerne var 33 prosent fra Danmark, 19 prosent fra Sverige og 12 prosent fra Tyskland.

Tabeller: