329_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jegerreg/arkiv
329
Færre tok jegerprøven
statistikk
2006-04-05T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jegerreg, Registrerte jegere, jegeravgift, avlagt jegerprøve, utenlandske jegereJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Registrerte jegere2005/2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre tok jegerprøven

10 950 personer besto jegerprøven i jaktåret 2005/2006. Dette er 5 prosent færre enn året før. Av alle som besto jegerprøven, var 23 prosent kvinner.

Alle førstegangsjegere i Norge må bestå jegerprøven før de kan begynne å jakte. Litt over halvparten av de som besto jegerprøven i jaktåret 2005/2006, betalte jegeravgift samme år. Flest jegerprøver ble avlagt i Akershus, hvor litt over 1 000 personer besto.

Andel kvinnelige førstegangsjegere. 1996/1997-2005/2006. Prosent

I alt betalte 195 200 personer jegeravgift for jaktåret 2005/2006, derav 2 900 bosatt i utlandet. Av de 192 200 personene som var bosatt i Norge og betalte jegeravgift for jaktåret 2005/2006, var 11 800 kvinner.

Til sammen er det nå litt under 405 000 personer som står oppført i jegerregisteret. 8 100 av dem er utenlandske jegere. Blant fylkene er det Akershus som topper statistikken med 34 700 registrerte jegere, fulgt av Sør-Trøndelag med 33 800.

Hver tiende mann er jeger

Nord-Trøndelag har fortsatt flest jegere sett i forhold til folketallet. Her løste hver femte mannlige innbygger over 16 år jegeravgiftskort for jaktåret 2005/2006. Rogaland har færrest jegere i forhold til folketallet. Her betalte bare 6 prosent jegeravgift. For hele landet var det 10 prosent av mennene som betalte jegeravgift.

Mannlige jegere i prosent av mannlig befolkning, etter fylke. 2005/2006

Det at en person løste jegeravgiftskort, betyr ikke nødvendigvis at han/hun faktisk gikk på jakt. For jaktåret 2004/2005 rapporterte 75 prosent at de hadde jaktet. 67 prosent oppga å ha vært på småviltjakt og 58 prosent oppga å ha jaktet hjortevilt (se Jegere på jakt ).

Halvparten av utenlandske jegere er nordiske

2 900 utenlandske jegere betalte jegeravgift i Norge, innbefattet 600 nordmenn som var bosatt i utlandet. 52 prosent av de utenlandske jegerne kommer fra andre nordiske land. Av de utenlandske jegerne var 33 prosent fra Danmark, 18 prosent fra Sverige og 12 prosent fra Tyskland.

Statistikken utgis årlig.

Tabeller: