331_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jegerreg/arkiv
331
Flere tok jegerprøven
statistikk
2005-04-08T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jegerreg, Registrerte jegere, jegeravgift, avlagt jegerprøve, utenlandske jegereJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Registrerte jegere2004/2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere tok jegerprøven

Foreløpige tall viste at 11 600 personer besto jegerprøven i jaktåret 2004/2005. Dette er 9 prosent flere enn året før. Av alle som besto jegerprøven, var 22 prosent kvinner.

Litt over halvparten av de som besto jegerprøven, betalte jegeravgift samme år. Flest jegerprøver ble avlagt i Sør-Trøndelag, hvor litt over 1 000 personer besto.

Andel kvinnelige førstegangsjegere. 1996/1997-2004/2005. Prosent

Alt i alt er det nå litt under 396 000 personer som står oppført i jegerregisteret. 7 400 av dem er utenlandske jegere. Blant fylkene er det Akershus som topper statistikken med 33 700 registrerte jegere, fulgt av Sør-Trøndelag med 32 900.

I alt betalte 197 000 personer jegeravgift for jaktåret 2004/2005, derav 2 800 bosatt i utlandet. Av de 194 200 personene som var bosatt i Norge og betalte jegeravgift for jaktåret 2004/2005, var 11 500 kvinner.

Hver tiende mann er jeger

Nord-Trøndelag har fortsatt flest jegere sett i forhold til folketallet. Her løste hver femte mannlige innbygger over 16 år jegeravgiftskort for jaktåret 2004/2005. Rogaland har færrest jegere i forhold til folketallet. Her betalte bare 6 prosent jegeravgift. For hele landet var det 10 prosent av mennene som betalte jegeravgift.

Mannlige jegere i prosent av mannlig befolkning, etter fylke. 2004/2005

Det at en person løste jegeravgiftskort, betyr ikke nødvendigvis at han/hun faktisk gikk på jakt. For jaktåret 2003/2004 rapporterte 77 prosent at de hadde jaktet. 67 prosent oppga å ha vært på småviltjakt og 59 prosent oppga å ha jaktet hjortevilt (se Jegere på jakt ).

Halvparten av utenlandske jegere er nordiske

2 800 utenlandske jegere betalte jegeravgift i Norge, innbefattet 560 nordmenn som var bosatt i utlandet. 53 prosent av de utenlandske jegerne kom fra andre nordiske land. Av de utenlandske jegerne var 33 prosent fra Danmark, 18 prosent fra Sverige og 11 prosent fra Tyskland.

Statistikken utgis årlig.

Tabeller: