333_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jegerreg/arkiv
333
Færre tok jegerprøven
statistikk
2004-04-02T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jegerreg, Registrerte jegere, jegeravgift, avlagt jegerprøve, utenlandske jegereJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Registrerte jegere2003/2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre tok jegerprøven

I alt 10 600 personer besto jegerprøven i jaktåret 2003/2004. Dette er 3 prosent færre enn året før. Av alle som besto jegerprøven, var 21 prosent kvinner.

Andel kvinnelige førstegangsjegere. 1996/1997-2003/2004. Prosent

Litt over halvparten av de som besto jegerprøven betalte jegeravgift samme år. Flest jegerprøver ble avlagt i Akershus, hvor litt under 1 000 personer besto.

Alt i alt er det nå litt under 390 000 personer som står oppført i Jegerregisteret. 10 300 av disse er utenlandske jegere. Blant fylkene er det Akershus som topper statistikken med 33 000 registrerte jegere, fulgt av Sør-Trøndelag med 32 000.

I alt betalte 192 200 personer jegeravgift for jaktåret 2003/2004, derav 2 800 bosatt i utlandet. Av de 189 400 personene som var bosatt i Norge og betalte jegeravgift for jaktåret 2003/2004, var 10 600 kvinner.

Hver tiende mann er jeger

Nord-Trøndelag har fortsatt flest jegere sett i forhold til folketallet. Her løste hver femte mannlige innbygger over 16 år jegeravgiftskort for jaktåret 2003/2004. Rogaland har færrest jegere i forhold til folketallet. Her betalte bare 6 prosent jegeravgift. For hele landet var det 10 prosent av mennene som betalte jegeravgift.

Mannlige jegere i prosent av mannlig befolkning, etter fylke. 2003/2004

Det at en person løste jegeravgiftskort betyr ikke nødvendigvis at han/hun faktisk gikk på jakt. For jaktåret 2002/2003 rapporterte 75 prosent at de hadde jaktet. 66 prosent oppga å ha vært på småviltjakt og 60 prosent oppga å ha jaktet hjortevilt ( "Jegere på jakt" ). Tilsvarende tall for jaktåret 2003/2004 vil bli offentliggjort etter sommeren.

To av tre utenlandske jegere er nordiske

2 800 utenlandske jegere betalte jegeravgift i Norge, innbefattet 600 nordmenn som var bosatt i utlandet. 71 prosent av de utenlandske jegerne kommer fra andre nordiske land. Av de utenlandske jegerne var 46 prosent fra Danmark, 23 prosent fra Sverige og 15 prosent fra Tyskland.

Statistikken utgis årlig.

Tabeller: