335_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jegerreg/arkiv
335
Færre tok jegerprøven
statistikk
2003-04-03T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jegerreg, Registrerte jegere, jegeravgift, avlagt jegerprøve, utenlandske jegereJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Registrerte jegere2002/2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre tok jegerprøven

I alt 10 900 personer besto jegerprøven i jaktåret 2002/2003. Dette er 12 prosent færre enn året før. Av alle som besto jegerprøven var 21 prosent kvinner.

Litt over halvparten av dem som besto jegerprøven, betalte jegeravgift dette året. Flest jegerprøver ble avlagt i Nordland, hvor litt under 1 000 personer besto.

Alt i alt er det nå litt under 381 000 personer som står oppført i Jegerregisteret. 9 600 av disse er utenlandske jegere. Blant fylkene er det Akershus som topper statistikken med 32 000 registrerte jegere, fulgt av Sør-Trøndelag med 31 000.

Andel kvinnelige førstegangsjegere. 1996/1997-2002/2003. Prosent

I alt betalte noe over 192 000 personer jegeravgift for jaktåret 2002/2003, derav 2 800 jegere bosatt i utlandet. Av de 189 200 personene som var bosatt i Norge og betalte jegeravgift for jaktåret 2002/2003, var 10 400 kvinner.

Hver tiende mann er jeger

Nord-Trøndelag har fortsatt flest jegere sett i forhold til folketallet. Her løste hver femte mannlige innbygger over 16 år jegeravgiftskort for jaktåret 2002/2003. Rogaland har færrest jegere i forhold til folketallet. Her betalte bare 6 prosent jegeravgift. For hele landet betalte 10 prosent av mennene jegeravgift. Det at en person løste jegeravgiftskort betyr ikke nødvendigvis at han/hun faktisk gikk på jakt. Først over sommeren vil Statistisk sentralbyrå presentere tall for hvor mange som faktisk jaktet i 2002/2003. Ellers henvises det til http://www.ssb.no/emner/10/04/10/jeja/ for statistikk over "jegere på jakt".

Tre av fire utenlandske jegere er nordiske

2 800 utenlandske jegere betalte jegeravgift i Norge, innbefattet 600 nordmenn som var bosatt i utlandet. 77 prosent av de utenlandske jegerne kommer fra andre nordiske land. Av de utenlandske jegerne var 45 prosent fra Danmark, 24 prosent fra Sverige og 14 prosent fra Tyskland. Jegere fra nesten 50 land betalte jegeravgift i Norge.

Statistikken utgis årlig.

Tabeller: