337_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jegerreg/arkiv
337
Færre tok jegerprøven
statistikk
2002-03-13T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jegerreg, Registrerte jegere, jegeravgift, avlagt jegerprøve, utenlandske jegereJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Registrerte jegere2001/2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre tok jegerprøven

Foreløpige tall viser at 9 600 personer besto jegerprøven i jaktåret 2001/2002. Dette er 22 prosent færre enn året før.

Andel kvinnelige førstegangsjegere

Av alle som besto jegerprøven var 20 prosent kvinner. Litt over halvparten av de som besto jegerprøven betalte jegeravgift dette året. Flest jegerprøver ble avlagt i Oslo og Akershus, hvor litt over 1 600 personer besto prøven.

I alt var det litt under 191 000 personer som betalte jegeravgift for jaktåret 2001/2002, derav 2 800 jegere bosatt i utlandet. Av de 187 800 personene som var bosatt i Norge og betalte jegeravgift for jaktåret 2001/2002, var 9 700 kvinner.

Hver tiende mann er jeger

Nord-Trøndelag har fortsatt flest jegere sett i forhold til folketallet. Her løser hver femte mannlige innbygger over 16 år jegeravgiftskort. Rogaland har færrest jegere i forhold til folketallet. Her betalte bare 6 prosent jegeravgift for jaktåret 2001/2002. For hele landet var det 10 prosent av mennene som betalte jegeravgift. Det at en person løste jegeravgiftskort betyr ikke nødvendigvis at han/hun faktisk gikk på jakt.

3 av 4 utenlandske jegere er nordiske

2 800 utenlandske jegere betalte jegeravgift i Norge, innbefattet 550 nordmenn som var bosatt i utlandet. 74 prosent av de utenlandske jegerne kommer fra nordiske land. Av de utenlandske jegerne var 35 prosent fra Danmark, 19 prosent fra Sverige og 15 prosent fra Tyskland. Jegere fra nesten 40 land betalte jegeravgift i Norge.

Statistikken utgis årlig.

Tabeller: