339_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jegerreg/arkiv
339
Flere kvinner tar jegerprøven
statistikk
2001-03-02T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jegerreg, Registrerte jegere, jegeravgift, avlagt jegerprøve, utenlandske jegereJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Registrerte jegere2000/2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere kvinner tar jegerprøven

Andel kvinner blant førstegangsjegere har økt fra 16 til 23 prosent de siste 5 årene.

For jaktåret 2000/2001 var det 12 300 personer som besto jegerprøven. 23 prosent av disse var kvinner. Av alle som besto jegerprøven var det litt under 60 prosent som betalte jegeravgift. Flest jegerprøver ble avlagt i Oslo og Akershus, hvor 2 100 personer besto prøven.

 Andel kvinnelige førstegangsjegere

I alt var det over 192 000 personer som betalte jegeravgift for jaktåret 2000/2001, derav 2 900 jegere bosatt i utlandet. Av de 188 900 personene som var bosatt i Norge og betalte jegeravgift for jaktåret 2000/2001, var 9 400 kvinner. I alt var det 23 000 flere personer som betalte avgift for fjoråret enn for 10 år siden.

Hver tiende mann er jeger

Nord-Trøndelag har fortsatt flest jegere sett i forhold til folketallet. Her løser hver femte mannlige innbygger over 16 år jegeravgiftskort. Rogaland har færrest jegere i forhold til folketallet. Her betalte bare 6 prosent jegeravgift for jaktåret 2000/2001. For hele landet var det 10 prosent av mennene som betalte jegeravgift. Det at en person løste jegeravgiftskort betyr ikke nødvendigvis at han/hun faktisk gikk på jakt.

2 av 3 utenlandske jegere er nordiske

2 900 utenlandske jegere betalte jegeravgift i Norge, innbefattet 500 nordmenn som var bosatt i utlandet. 70 prosent av de utenlandske jegerne kommer fra nordiske land. Av de utenlandske jegerne var 36 prosent fra Danmark, 17 prosent fra Sverige og 16 prosent fra Tyskland. Jegere fra over 30 land betalte jegeravgift i Norge.

Statistikken utgis årlig.

Tabeller: