341_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jegerreg/arkiv
341
Stadig flere kvinner tar jegerprøven
statistikk
2000-05-30T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jegerreg, Registrerte jegere, jegeravgift, avlagt jegerprøve, utenlandske jegereJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Registrerte jegere1999/2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stadig flere kvinner tar jegerprøven

I jaktåret 1999/2000 var det 12 500 personer som besto jegerprøven. 20 prosent av disse var kvinner.

For jaktåret 1999/2000 var det 12 500 personer som besto jegerprøven. 20 prosent av disse var kvinner. Av alle som besto jegerprøven var det litt over 60 prosent som betalte jegeravgift. Flest jegerprøver ble avlagt i Oslo og Akershus hvor 1 900 personer besto jegerprøven.

Av de 188 100 personene som var bosatt i Norge og betalte jegeravgift for jaktåret 1999/2000 var 8 500 kvinner. Over de siste ti årene har kvinneandelen økt fra 2,0 til 4,5 prosent.

I alt var det over 190 000 personer som betalte jegeravgift for jaktåret 1999/2000, derav 2 800 jegere bosatt i utlandet. Av de utenlandske jegerne var rundt 40 prosent fra Danmark, 20 prosent fra Sverige og litt over 10 prosent fra Tyskland. Jegere fra over 30 land betalte jegeravgift i Norge.

 Mannlige jegere i prosent av mannlig befolkning over 16 år, etter bostedsfylke

Hver tiende mann er jeger

Nord-Trøndelag har fortsatt flest jegere sett i forhold til folketallet. Her jakter hver femte mannlige innbygger over 16 år. Akershus og Oslo, Rogaland og Hordaland har færrest jegere i forhold til folketallet. Her betalte bare 6 prosent jegeravgift for jaktåret 1999/2000. For hele landet var det 10 prosent av mennene som betalte jegeravgift.

Statistikken utgis årlig.

Tabeller: