53628_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jegerreg/aar
53628
Flere kvinnelige jegere
statistikk
2011-04-07T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jegerreg, Registrerte jegere, jegeravgift, avlagt jegerprøve, utenlandske jegereJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Registrerte jegere2010/2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere kvinnelige jegere

I alt betalte 198 600 personer jegeravgift for jaktåret 2010/2011. Det er 2 100 flere enn foregående år. Nesten 7 prosent var kvinner.

Andel kvinnelige førstegangsjegere. 1997/98-2010/11. Prosent

Av de som betalte jegeravgiften for 2010/2011, var 195 500 bosatt i Norge. Totalt var 13 700 av dem var kvinner, en økning på 600 fra året før.

Blant fylkene er det fortsatt Akershus som topper statistikken, med 18 800 personer som betalte jegeravgift, fulgt av Sør-Trøndelag med 16 300. I Nord-Trøndelag betalte hver femte mann, mens bare en av tjue menn betalte i Rogaland.

Det at en person løste jegeravgiftskort, betyr ikke nødvendigvis at han/hun faktisk gikk på jakt. For tall på jegere på jakt, se egen statistikk .

Færre førstegangsjegere

I Norge må alle bestå jegerprøven før de kan begynne å jakte. I løpet av jaktåret 2010/2011 besto 12 000 personer jegerprøven, en nedgang på 1 300 fra året før. 20 prosent av dem som besto prøven var kvinner.

Mannlige jegere i prosent av mannlig befolkning, etter fylke. 2010/11. Prosent

Flest nye jegere i Akershus

Snaut halvparten av dem som besto jegerprøven dette jaktåret, betalte jegeravgift samme år. Blant fylkene ble det avlagt flest jegerprøver i Akershus og Oslo, hvor 1 100 personer besto i hvert fylke.

Til sammen er det nå 445 200 personer som står oppført i Jegerregisteret. 6 600 av dem er utenlandske statsborgere. Akershus er det fylket som topper statistikken, med 39 500 registrerte personer, fulgt av Sør-Trøndelag med 37 400.

Tabeller: