236230
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/hagebruk/aar
236230
Gode bæravlingar i 2015
statistikk
2016-06-08T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
hagebruk, Hagebruksavlingar, frukt, bær, grønsakerJordbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser produksjon av grønnsaker, frukt og bær som gulrot, tomat og epler. I 2015 ble 14 900 tonn bær dyrket på friland, av dette var 11 200 tonn jordbær.

Hagebruksavlingar2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Gode bæravlingar i 2015

Total produksjon av bær på friland er berekna til om lag 14 900 tonn i 2015. Det er 3 400 tonn meir enn året før. I den same perioden gjekk derimot produksjonen av frukt ned med 3 100 tonn til 12 900 tonn.

Avling av frukt, hagebær og grønnsaker.
2015Prosent endring frå
Tonn2014 - 20152011 - 2015
Frukt12 865-19,223,1
Hagebær14 92329,346,4
Grønsaker185 573-2,014,6

Den auka bærproduksjonen på friland heng i hovudsak saman med gode jordbæravlingar i 2015. Den totale produksjonen av jordbær var 11 200 tonn dette året, som er ein auke på 2 900 tonn frå 2014. Jordbær utgjorde tre fjerdedelar av den totale bæravlinga i 2015, medan bringebær sto for ein knapp femtedel.

Pæreproduksjonen halvert

Totalavlinga av frukt var 12 900 tonn i 2015, mot 15 900 tonn året før. Produksjonen av eple var 10 800 tonn i 2015, ein nedgang på 2 500 tonn frå 2014. Pæreproduksjonen utgjorde det same året berre 160 tonn og er dermed blitt meir enn halvert frå 2014. Plommeavlingane gjekk ned med 100 tonn til 1 300 tonn.

Reduserte grønsaksavlingar både i veksthus og på friland

Produksjonen av grønsaker på friland enda på om lag 157 500 tonn i 2015. Dette tilsvarar ein nedgang på 900 tonn frå året før. Gulrot utgjorde om lag ein tredjedel av totalavlinga på friland, medan kepalauk utgjorde 16 prosent. Produksjonen av grønsaker i veksthus minka med 2 900 tonn til 28 100 tonn i 2015. Agurk og tomat var dei dominerande grønsakene i veksthusa og utgjorde respektive 54 og 41 prosent av totalavlinga der.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB