260863_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/elgjakt/aar
260863
Hedmark ned fra jakttrona for første gang siden 1950-årene
statistikk
2017-03-17T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
elgjakt, Elgjakt, felte elg, fellingsprosent, fellingskvoteJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Antall tillatt felte og felte elg 2016/2017. Nedgangen fortsetter for elgjakta. I 2016/2017 ble det felt 30 800 elg.

Elgjakt2016/2017, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Hedmark ned fra jakttrona for første gang siden 1950-årene

I alt ble det felt 30 800 elg i løpet av jaktåret 2016/2017. Det er omlag 300 færre enn foregående jaktår og en nedgang på 22 prosent fra toppåret 1999/00. Fellingstallet gikk mest ned i Hedmark, og for første gang siden midten av 1950-årene ble det felt flere dyr i Nord-Trøndelag enn i Hedmark.

Felte elg. Foreløpige tall
AntallAndelEndring i prosent
2016-20172016-20172015-2016 - 2016-20172012-2013 - 2016-2017
I alt30 829100,0-1,0-11,0
Hanndyr
Kalv5 36917,41,9-7,4
1 1/2 år5 26217,1-3,1-6,7
Eldre6 79022,0-0,7-12,0
Hunndyr
Kalv5 02616,3-0,2-7,8
1 1/2 år3 88312,63,9-7,0
Eldre4 49914,6-6,8-23,3

For jaktåret 2016/2017 ble det gitt tillatelse til å felle om lag 40 100 dyr totalt. Det er en nedgang på drøyt 600 dyr fra forrige jaktår, og med det endte fellingsprosenten på 77 prosent. Hedmark og Buskerud hadde størst reduksjon i antall fellingstillatelser med om lag 300 dyr.

Flest elger ble felt i Nord-Trøndelag

Helt siden midten av 1950-årene har Hedmark vært landets største elgfylke målt i antall skutte dyr. Fra jaktåret 2010/11er antall felte elg i innlandsfylket redusert fra 8 000 til 5 000, og i jaktåret 2016/17 ble de passert av Nord-Trøndelag. Av en kvote på 6 000 dyr felte elgjegerne i Nord-Trøndelag 5 300. Det gir en fellingsprosent på 89, mens Hedmark havnet på 70. Mer om denne utviklingen kan du lese i artikkelen Hvorfor abdiserte Hedmark fra elgjaktrona? Etter Nord-Trøndelag og Hedmark hadde Nordland det høyeste fellingstallene med 3 800 felte dyr, en oppgang på 172 felte dyr fra året før.

Steinkjer på fellingstoppen

Som året før ble det felt flest elg i Steinkjer kommune i Nord-Trøndelag, med 868 felte elg. Steinkjer lå godt foran Trysil i Hedmark, der det ble skutt 610 dyr.

Flere elgjegere enn hjortejegere

I jaktåret 2015/2016 var det 61 500 personer som jaktet elg, og 46 400 som jaktet hjort.