167658_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/elgjakt/aar
167658
Dårligste elgjaktutbytte på 23 år
statistikk
2015-03-27T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
elgjakt, Elgjakt, felte elg, fellingsprosent, fellingskvoteJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser antall elg tillatt felt og tallet på felte elg i kommuner og fylker. 33 200 elg ble skutt i jaktoret 2014/2015, 5 prosent færre enn året før

Elgjakt2014/2015, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Dårligste elgjaktutbytte på 23 år

I alt ble det felt 33 200 elg i løpet av jaktåret 2014/2015. Det er 1 800 færre enn foregående jaktår. Ikke siden begynnelsen av 1990-tallet er det blitt felt færre elg her til lands.

Felte elg
AntallAndelEndring i prosent
2014-20152014-20152013-2014 - 2014-20152010-2011 - 2014-2015
I alt33 194100,0-5,0-8,8
Hanndyr
Kalv5 55216,7-4,0-5,4
1 1/2 år5 86317,7-3,4-8,7
Eldre7 28321,9-3,8-6,0
Hunndyr
Kalv5 20115,7-4,4-7,0
1 1/2 år3 96111,9-8,6-16,5
Eldre5 33416,1-7,3-11,6

For jaktåret 2014/2015 ble det gitt tillatelse til å felle om lag 43 400 dyr totalt. Det er en nedgang på drøyt 1 300 dyr fra jaktåret før. Fellingsprosenten endte dermed på 77. I 330 av landets 428 kommer var det åpnet for elgjakt sist jaktår. Dette tilsvarer 77 prosent av alle kommunene.

Størst nedgang i Buskerud og Telemark

I Buskerud og Telemark ble det felt henholdsvis 2 500 og 1 800 dyr i jaktåret 2014/2015, noe som utgjør en nedgang på 16 prosent fra jaktåret før. Hedmark er det største elgfylket målt ved både fellingstillatelser og antall felte dyr. I alt ble det gitt tillatelse til å felle 7 700 elg i vårt største innlandsfylke, og det er drøyt 800 færre enn jaktåret før. Totalt ble det felt i underkant av 6 200 dyr i Hedmark, mot 6 900 året før. Det tilsvarer en nedgang på 11 prosent. Med unntak av tre kommuner ble det felt færre elg i alle Hedmarkskommunene.

Etter Hedmark hadde Nord-Trøndelag og Nordland de høyeste fellingstallene med henholdsvis 5 500 og 3 600 felte dyr. Det innebærer en oppgang på 112 felte dyr i Nord-Trøndelag, men en nedgang på 55 felte dyr i Nordland.

Steinkjer fortsatt på topp

Ser vi på de enkelte kommunene, ble det - som året før - felt flest elg i Steinkjer i Nord-Trøndelag. Med 866 felte elg lå kommunen godt foran Trysil i Hedmark, der det ble skutt 712 dyr.

Flere elgjegere enn hjortejegere

Til tross for at det nå blir felt flere hjort enn elg her i landet, er det fremdeles mange flere som jakter elg enn hjort. I 2013/2014 var det 61 300 personer som jaktet elg, og 44 200 som var ute etter hjort.