92324_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/elgjakt/aar
92324
Markant nedgang for elgjakta
statistikk
2013-03-21T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
elgjakt, Elgjakt, felte elg, fellingsprosent, fellingskvoteJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Elgjakt2012/2013, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Markant nedgang for elgjakta

I alt ble det felt 34 600 elg under jakta høsten 2012 og vinteren 2013. Det er 1 800 færre enn foregående jaktår. Ikke siden midten på 1990-tallet er det blitt felt færre elg. Fellingstallet gikk mest ned i Hedmark fylke.

Felte elg
AntallAndelEndring i prosent
201220122011 - 20122008 - 2012
I alt34 611100,0-5,0-2,8
Hanndyr
Kalv5 78616,70,0-1,4
1 1/2 år5 64916,3-11,7-10,2
Eldre7 70422,3-3,0-1,7
Hunndyr
Kalv5 44215,70,64,1
1 1/2 år4 17912,1-11,6-6,4
Eldre5 85116,9-5,1-1,4

For sesongen 2012/2013 ble det gitt tillatelse til å felle om lag 44 800 dyr totalt. Det er omtrent samme nivå som foregående år. Fellingsprosenten endte på 77 prosent, mot 81 prosent i 2011/2012.

Størst nedgang i Hedmark

Hedmark er det viktigste elgfylket målt etter antall felte dyr. I alt ble det gitt tillatelse til å felle i overkant av 9 200 elg, en økning på om lag 600 dyr fra året før. Selv om kvoten økte, ble det skutt færre elg. I alt ble det felt i overkant av 7 100 dyr, som innebærer en nedgang på omkring 500 elg fra året før. Fellingsprosenten havnet på 77 i dette fylket, som er samme nivå som landsgjennomsnittet.

Etter Hedmark fulgte Nord-Trøndelag og Nordland, med henholdsvis 5 100 og 3 400 felte dyr. Dette er en nedgang på respektive 65 og 45 dyr. Bare Akershus, Troms, Finnmark, Vestfold og Sogn og Fjordane hadde en liten økning fra året før i fellingstallene.

Steinkjer på topp

Blant kommunene ble det felt flest elg i Steinkjer i Nord-Trøndelag. Med 789 felte elg lå kommunen et lite stykke foran Trysil i Hedmark, der det ble skutt 772 dyr. Elgtettheten var klart høyest i de to nordtrønderske kommunene Vikna og Frosta.

Flere som jakter elg enn hjort

Til tross for at det nå blir felt flere hjort enn elg her i landet, er det fremdeles mange flere elgjegere. Jaktåret 2011/2012 var det 60 900 jegere som jaktet elg.