Nytt toppår for oppdrettslaks

Publisert:

Det ble solgt laks verdt 64,5 milliarder kroner fra norske oppdrettsanlegg i 2018. Det er en økning på 4,7 prosent sammenlignet med året før, og et nytt rekordår for oppdrettslaks.

For hele næringen samlet ble det solgt 1,35 millioner tonn fisk og skalldyr til en verdi av 67,8 milliarder kroner i 2018, viser tall fra statistikken Akvakultur. Det er en økning fra året før på 3,6 prosent for solgt mengde og 4,4 prosent for førstehåndsverdi. Sammenlignet med de foreløpige tallene som ble publisert i juni 2019, er det små forskjeller. 

Høy salgspris på laks

Laks utgjorde størstedelen av både produsert mengde og verdi. Det ble solgt 1,28 millioner tonn laks i 2018, 3,7 prosent mer enn året før. Gjennomsnittlig salgspris per kilo laks økte fra 49,85 kroner i 2017 til 50,32 kroner i 2018. 

Figur 1

Figur 1. Solgt mengde og førstehåndsverdi av laks

Nedgang i salgsverdien av ørret

Det ble produsert 68 300 tonn oppdrettsørret, og det er 2 prosent mer enn i 2017. Den samlede førstehåndsverdien av regnbueørret og annen ørret var 3,1 milliarder kroner, 1,3 prosent mindre enn året før. Gjennomsnittsprisen gikk ned fra 46,21 kroner per kg i 2017 til 44,70 kroner per kg i 2018. 

Figur 2

Solgt mengde og førstehåndsverdi av regnbueørret

Økning for annen oppdrettsfisk

Andre arter enn laks og ørret utgjør en liten del av norsk fiskeoppdrett. Det ble produsert 2 870 tonn andre arter til en verdi av 239 millioner kroner i 2018, noe som er en økning fra året før på 6,9 prosent for mengde og 4,6 prosent for verdi. Kveite utgjorde mer enn halvparten av produksjonen av andre arter. 

Nye omregningsfaktorer fra og med 2000

Mengde er oppgitt i rund vekt, og ved omregning av solgt mengde fra sløyd vekt til rundvekt er det brukt omregningsfaktorer. Fra og med 2000 benyttes omregningsfaktorer fra NS 9417. De nye faktorene, med de gamle i parentes, er: laks omregnet fra sløyd vekt til rund vekt 1,125 (1,125), laks omregnet fra sløyd, hodekappet vekt til rundvekt 1,266 (1,2857), regnbueørret omregnet fra sløyd vekt til rund vekt 1,135 (1,125) og regnbueørret omregnet fra sløyd, hodekappet vekt til rundvekt 1,266 (1,2857).

Faktaside

Kontakt