Hvor stor andel av befolkningen er født i utlandet?

Publisert:

I denne infografikken kan du sammenlikne Norge med utvalgte europeiske land.

Tallene er fra 2017 og er hentet fra Eurostat. Her finner du tallene vi har brukt for å lage infografikken.

Infografikken viser både andelen som er født i utlandet (rød sektor) og folkemengden totalt (blågrønn sirkel). Utvalgte land er 28 land i EU samt Island, Liechtenstein og Sveits i tillegg til Norge (uthevet i gult).

Last ned infografikken som pdf.

SSB lager mye statistikk om innvandrere. I statistikken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre finner du tall om hvor mange innvandrere og hvor de kommer fra. I statistikken Flytting kan du finne tall på årlig inn- og utvandring.

 

 

Kontakt