Husholdningenes inntekter, ulike grupper2011

Statistikken publiseres nå sammen med Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger.

Innhold

Arkiv for Husholdningenes inntekter, ulike grupper - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
14. februar 2013 2011 Flere unge med lavinntekt
25. april 2012 2010 Færre eldre med lavinntekt
28. april 2011 2009 Flere økonomisk utsatte barn
30. april 2010 2008 Økt innvandring gir flere med lavinntekt
23. april 2009 2007 Langtidsmottakerne taper terreng
27. juni 2008 2006 God inntektsutvikling for innvandrere
27. juni 2007 1996-2005 Inntektsvekst på 30 prosent
28. juni 2006 1996-2004 Svak inntektsutvikling for sosialhjelpsmottakere
14. oktober 2005 1996-2003 Flere barnerike familier med lavinntekt
6. oktober 2004 1996-2002 Høy inntektsvekst - men ikke for alle
8. oktober 2003 1996-2001 Vanskeligere økonomi for langtidsledige
26. juni 2002 1990-2000 Bedre økonomi for trygdemottakere