92390_tabell_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/inntind/aar
92390_tabell
statistikk
2013-02-14T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Innvandring og innvandrere;Sosiale forhold og kriminalitet
no
true

Husholdningenes inntekter, ulike grupper2011

Statistikken publiseres nå sammen med Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger.

Innhold