Husholdningenes inntekter, inntektsfordeling2012

Statistikken publiseres nå sammen med Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger.

Innhold