140007_tabell_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/iffor/aar
140007_tabell
statistikk
2013-12-18T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk
no
true

Husholdningenes inntekter, inntektsfordeling2012

Statistikken publiseres nå sammen med Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger.

Innhold