Stadig færre mottar arbeidsavklaringspenger

Publisert:

I 2019 ble det betydelig færre mottakere av arbeidsavklaringspenger. Antallet som mottok AAP i fjor var på 169 000, som er 12 000 færre enn i 2018.

Tall hentet fra den forhåndsutfylte skattemeldingen viser at sum utbetalt AAP til bosatte personer 17 år og eldre sank med 9,1 prosent i 2019 målt i løpende priser. Antall mottakere av AAP har gått ned hvert år siden 2011, da i overkant av 220 000 personer mottok ytelsen.

Flere uføretrygdede

Samtidig som det ble færre mottakere av arbeidsavklaringspenger, ble det flere uføretrygdede. I 2019 ble det 13 000 flere mottakere av uføretrygd, en økning på 3,8 prosent fra året før. Totalt var det 362 000 mottakere av uføretrygd i 2019.

Den totale utbetalingen av uføretrygd i 2019 var på 92,3 milliarder kroner, en økning på 7,7 prosent fra fjoråret. Det gir en økning i gjennomsnittlig uføretrygd på 3,8 prosent.

Svært få mottakere av dagpenger

De første månedene av 2020 har antallet dagpengemottakere og -søkere økt betraktelig, som følge av koronasituasjonen. Tall fra 2019 viser at fjoråret ble et bunnår målt i antall mottakere av dagpenger. 105 000 personer mottok dagpenger i 2019, hele 15 prosent færre enn i 2018. Til sammenligning mottok 177 000 personer dagpenger i 2015. Sum utbetalt dagpenger var i fjor på 9,1 milliarder kroner, 17 prosent mindre enn i 2018.

Godt år for lønnsmottakere

Arbeidstakere i Norge utbetalte i alt 1 359 milliarder kroner i skattepliktig lønn til nær 3 millioner lønnsmottakere i 2019. Dette er en økning på 5,2 prosent fra 2018, eller en økning på 4,3 prosent i snitt. Økningen er på samme nivå som i 2018, og noe høyere enn økningen i årene 2015-2017.

Det ble i 2019 29 000 flere bosatte personer med utbetalt lønn i Norge. Gjennomsnittlig årlig lønnsinntekt for alle lønnsmottakere var i 2019 kr 453 000 kroner.

Over 900 000 alderspensjonister

I 2019 passerte antallet bosatte personer med alderspensjon fra folketrygden 900 000. Totalt mottok 909 000 personer 222,7 milliarder kroner i alderspensjon. Det er 20 000 flere enn i 2018, en økning på 2,3 prosent.

Totalt var det 93 000 mottakere av alderspensjon i alderen 62-66 år i 2019. Andelen som tar ut tidlig alderspensjon (før fylte 67 år) har lagt seg på om lag en tredel de siste årene. I snitt mottok personer i denne gruppen kr 189 000 hver i alderspensjon i fjor.

Kontakt