Spesialisthelsetjenesten, rusbehandling2008

Innhold

Arkiv for Spesialisthelsetjenesten, rusbehandling - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
18. juni 2009 2008 Flest menn i rusbehandling
18. juni 2008 2007 Meir kvalifisert personell i rusbehandlinga
20. juni 2007 2006 Jamn utvikling i rusbehandlinga
21. juni 2006 2005 Flere plasser, flere årsverk, flere pasienter
22. juni 2005 2004 Nesten en halv million oppholdsdøgn i rusbehandling