10467_not-searchable
/helse/statistikker/speshelserus/aar
10467
Flere plasser, flere årsverk, flere pasienter
statistikk
2006-06-21T10:00:00.000Z
Helse
no
speshelserus, Spesialisthelsetjenesten, rusbehandlingHelsetjenester, Helse
false

Spesialisthelsetjenesten, rusbehandling2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere plasser, flere årsverk, flere pasienter

Tall for tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk viser en økning i antall plasser fra 2004. Utnyttelsen er fremdeles høy, rundt 84 prosent av alle plasser var belagt i 2005.

Kapasiteten i sektoren bestod av 1 798 døgnbaserte plasser. Dette tallet fordeler seg på 72 enheter, ytterligere 18 gir ikke-døgnbasert behandling. Antall liggedøgn for hele landet er 557 360, litt over 40 prosent av disse er knyttet til Helse Øst. Over 13 000 innleggelser og nesten 70 000 polikliniske konsultasjoner vitner om at behandlingsbehovet fremdeles er høyt. Som i 2004 er hovedgruppen av pasientene menn, kvinner står for 32 prosent av alle behandlinger.

Økningen i behandlingsmengden gjenspeiles også i antall årsverk. Fra 2004 til 2005 økte antall årsverk utført i tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk med om lag 15 prosent til 2 646 årsverk.

Enkelte avvik i summene kan skyldes manglende rapportering. Se også "Om statistikken" for en vurdering av datakvaliteten.

Les også : Spesialisthelsetjenesten, 2005

Tabeller: