10469_not-searchable
/helse/statistikker/speshelserus/aar
10469
Nesten en halv million oppholdsdøgn i rusbehandling
statistikk
2005-06-22T10:00:00.000Z
Helse
no
speshelserus, Spesialisthelsetjenesten, rusbehandlingHelsetjenester, Helse
false

Spesialisthelsetjenesten, rusbehandling2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nesten en halv million oppholdsdøgn i rusbehandling

Tall for den spesialiserte rusbehandlingen viser at kapasiteten ble godt utnyttet i 2004. På landsbasis var nesten 90 prosent av de 1 490 plassene belagt dette året.

Kapasiteten i den tverrfaglige spesialiserte rusbehandlingen bestod av 1 460( 1 ) døgnbaserte plasser i 80 ulike institusjoner i fjor. Det totale antall oppholdsdøgn dette året var nesten 480 700, og totalt ble det gitt vel 21 400 behandlinger i løpet av 2004. Størsteparten av pasientene var menn, mens 32 prosent var kvinner.

Sysselsettingen i rusbehandlingsinstitusjoner innen spesialisthelsetjenesten utgjorde i overkant av 2 300 årsverk i 2004.

Fordi Statistisk sentralbyrå innhentet statistikk fra rusbehandlingsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten første gang for driftsåret 2004, er det knyttet noen usikkerhetsmomenter til tallmaterialet. Det er sannsynlig at de presenterte tallene er noe lavere enn de reelle, på grunn av at rapporteringsrutiner ennå ikke er fullstendig etablert. Datakvaliteten vil bygges gradvis opp i de kommende årene.

Les også: Spesialisthelsetjenesten, 2004

(1) Rettet 17.03. 2006.

Tabeller: