10463_not-searchable
/helse/statistikker/speshelserus/aar
10463
Meir kvalifisert personell i rusbehandlinga
statistikk
2008-06-18T10:00:00.000Z
Helse
no
speshelserus, Spesialisthelsetjenesten, rusbehandlingHelsetjenester, Helse
false

Spesialisthelsetjenesten, rusbehandling2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Meir kvalifisert personell i rusbehandlinga

Veksten i årsverk for legar og psykologar i rusbehandlinga frå 2006 til 2007 var på om lag 20 prosent, medan talet på innskrivne pasientar gjekk ned med om lag 5 prosent.

Samla årsverk for rusbehandlinga har auka med 8,6 prosent til vel 3 150 årsverk. Døgnplassar i rusbehandling held fram med å auke, medan talet på korttidsplassar held fram med å minska. Opphaldsdøgn har auka med 1,4 prosent.

Nokre avvik i summane frå 2006 til 2007 kan ha si årsak i at innrapporteringa framleis er under utvikling . Sjå også "Om Statistikken" for ei vurdering av datakvaliteten.

Tabeller: