140289_not-searchable
/helse/statistikker/omsarb/hvert-3-aar
140289
Én av seks yter ulønnet omsorgsarbeid
statistikk
2013-10-01T10:00:00.000Z
Helse;Sosiale forhold og kriminalitet
no
omsarb, Ulønnet omsorgsarbeid, levekårsundersøkelsen, frivillig omsorgsarbeidHelsetjenester, Levekår, Helse, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Ulønnet omsorgsarbeid, levekårsundersøkelsen2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Én av seks yter ulønnet omsorgsarbeid

Mer enn hver sjette i den voksne befolkningen oppgir at de har utført ulønnet hjelp til eldre, syke eller funksjonshemmede. Gjennomsnittlig utføres det fire timer med ubetalt hjelp og tilsyn per uke, blant dem som yter omsorgsarbeid.

Ulønnet omsorgsarbeid blant personer 16 år og over. Prosent
20122008 - 2012
Andel personerEndring i prosentpoeng
Tilhører husholdning med pleie- eller tilsynstrengende (prosent)62,2
Gir regelmessig ulønnet hjelp eller tilsyn totalt (prosent)160,6
Gir regelmessig ulønnet hjelp til pleie- eller tilsynstrengende i egen husholdning (prosent)30,3
Gir regelmessig ulønnet hjelp eller tilsyn til personer utenfor egen husholdning (prosent)140,8

Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 2012 har kartlagt omfanget av ulønnet omsorgsarbeid gitt til eldre, syke og funksjonshemmede i befolkningen. Resultatet viser at 16 prosent av befolkningen over 16 år har utført ulønnet omsorgsarbeid, enten til personer i egen husholdning eller utenfor. Dette er på samme nivå som tidligere år.

Fire timer ulønnet hjelp i uka

Det er ikke så vanlig at man bor i en husholdning med pleie- eller tilsynstrengende, dette gjelder kun 6 prosent av befolkningen. Det vanligste er å gi praktisk hjelp eller tilsyn til personer utenfor husholdningen, og 14 prosent av befolkningen i Norge gjør dette regelmessig. De som gjør slikt arbeid, utfører i gjennomsnitt ulønnet omsorgsarbeid fire timer i uka. Personer som bor i spredtbygde strøk, og da spesielt kvinner, gir i større grad ulønnet hjelp enn dem som bor i mer sentrale strøk.

Vanligst å hjelpe foreldre

Det er vanligst å gi praktisk hjelp eller tilsyn til egne foreldre, og 8 prosent i befolkningen som har foreldre i live, gjør dette regelmessig. 7 prosent gir regelmessig ulønnet hjelp til andre slektninger enn foreldre, og 4 prosent hjelper naboer eller venner.

Det er vanligere å gi foreldre ulike former for praktisk hjelp enn ulønnet hjelp i form av tilsyn og pleie. 9 prosent av befolkningen som har foreldre over 67 år i live, har i løpet av en fire ukers periode hjulpet til med dagligvareinnkjøp, 5 prosent har hjulpet med rengjøring, og 10 prosent har gitt annen form for praktisk hjelp. Tilvarende hadde 5 prosent gitt tilsyn eller pleie til sine foreldre, og 4 prosent hadde gitt råd eller hjelp i kontakten med hjemmetjenesten.

Andelen som har gitt ulønnet hjelp, er jevnt over noe høyere for kvinner, men forskjellene er små og statistisk usikre. Den største forskjellen finner vi for hjelp til rengjøring hos foreldre, 7 prosent av kvinner og 3 prosent av menn i befolkningen som har foreldre i live, sier at de har gitt slik hjelp.

Middelaldrende gjør mest ulønnet omsorgsarbeid

Andelen som gir regelmessig hjelp utenfor husholdningen, er høyest i befolkningen mellom 45 og 66 år, dette gjelder 21 prosent. Også i befolkningen over 67 år er det 13 prosent som svarer at de gir regelmessig ulønnet hjelp til noen utenfor egen husholdning. En noe lavere andel finner vi blant de yngre i befolkningen hvor rundt én av ti i aldersgruppene 16-24 år og 25-44 år utfører ulønnet omsorgsarbeid regelmessig. Dette henger sammen med at det gjerne først og fremst er eldre slektninger og foreldre som omsorgsarbeidet rettes mot. Ser vi så på gruppen som har foreldre i live, gir halvparten av befolkningen over 67 år hjelp til foreldre. Det er riktignok bare 2 prosent i denne aldergruppen som har foreldre i live. 60 prosent av befolkningen i alderen 45-66 år har foreldre i live, og av disse yter 20 prosent omsorgsarbeid til sine foreldre. I befolkningen under 45 år gjelder dette kun 1-3 prosent.

Uføre og deltidsarbeidene utfører mest ulønnet omsorgsarbeid

Det er blant uføre at det er høyest andel som oppgir at de regelmessig gir ulønnet omsorgsarbeid. Hele 24 prosent av uføre gir regelmessig ulønnet hjelp til noen utenfor husholdningen, det samme gjelder 17 prosent av befolkningen som er deltidsarbeidene.

Utvalg og svarprosentÅpne og lesLukk

Data fra levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt er landsrepresentative for personer 16 år+ som bor i private husholdninger. 5 660 personer er intervjuet per telefon. Svarprosenten var 58. For omtale av datainnsamling og spørreskjemaer for 2012, se dokumentasjonsrapporten, Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 2012 - dokumentasjonsrapport .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB